BALK - Na vier weken hard werken is vandaag in Balk een nieuwe watergang in gebruik genomen. Lid dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân Jan van Weperen en wethouder Irona Groeneveld van De Fryske Marren hebben de laatste grond weggegraven. Hierdoor kon het water in de nieuwe watergang stromen. Door de nieuwe watergang wordt het water bij veel neerslag beter afgevoerd.

Wateroverlast door hoosbuien of tekort aan water door langdurige droogte zijn een groeiend probleem, ook in onze gemeente. Het zijn gevolgen van klimaatverandering. "Voor de natuur en de landbouw zijn we blij met water. Maar het zorgt ook wel eens voor overlast", aldus Jan van Weperen. "We moeten ons watersysteem inrichten op deze extremen. Meer ruimte om water vast te houden in droge perioden. En meer ruimte om water te bergen en af te voeren in natte perioden."

In een watergang in Balk wordt door de bewoners wateroverlast ervaren, zoals tuinen en steigers die deels onder water staan. Het gaat om de watergang achter de Benjamin Steegengastrjitte en de Dokter Westrastrjitte in Balk. En in droge perioden zoals de zomer van 2019 viel de watergang juist droog. "We hebben gesprekken gevoerd met de omwonenden in Balk. Het was fijn hoe zij meedachten en hun visie deelden. Samen met hen en Wetterskip Fryslân is de nieuwe watergang als oplossing bedacht. Niet alleen een oplossing voor de wijk, maar voor de hele omgeving", zegt Irona Groeneveld. Met deze oplossing wordt het water bij veel neerslag beter afgevoerd. Dit biedt een goede oplossing voor de toekomst, zoals bij hevige neerslag. Ook blijft de watergang voorzien van water in droge perioden. De vaart langs de Suderséwei staat in verbinding met de Luts.