OUDEHASKE - Vrijdag jl organiseerde de Stichting Nannewiid e.o. samen met Staatsbosbeheer een unieke safaritocht bij het Nannewiid. De stichting Nannewiid, een burgerinitiatief, wil een gebiedsplan rond het Nannewiid maken waar natuur en recreatie hand in hand gaan. Vandaag stond in het teken van de natuur. Een uniek gezelschap bestaande uit maar liefst 4 Dorpsbelangen (Oudehaske, Haskerhorne, St Johannesga en Rottum), het Wetterskip, de gemeente De Fryske Marren, Provincie Fryslan, Streekwurk, , Vrienden van het Nannewiid, de Marrekrite en Staatsbosbeheer trokken het bijzondere natuurgebied van het Nannewiid in. De Douwepolle is een bijzonder stukje overgebleven veengrond aan de westkant van het Nannewiid. Het gebied is omrand met sloten waardoor het normaal niet toegankelijk is. Ook Witteveen+Bos, afgelopen week gekozen als begeleidend buro voor de verkenningsfase, was al aanwezig om kennis te maken met alle partijen.

Gestart werd met de geschiedenis van het project. Na de uitleg over de natuureducatie voor scholen bij Bliid op ’t Wiid trokken ze onder begeleiding van Boswachter Henk- Jan van der Veen van Staatsbosbeheer richting Douwe Polle. Henk- Jan vertelde alles over de bijzondere natuurwaarden en het ecosysteem van het Nannewiid en het omliggende gebied. Een unieke stukje veengebied wat Staatsbosbeheer graag in stand wil houden. Het gaat erg goed met de natuur van het Nannewiid, de water kwaliteit ontwikkelt zich fantastisch en ook de flora en fauna ontwikkelen zich goed. De enorme groei van waterplanten en vervening is een boppelslag voor de natuur maar maakt zwemmen en bevaren van het Nannewiid nagenoeg onmogelijk. Alle partijen zijn het er mee eens dat er iets moet gebeuren en dat het belangrijk is een juiste balans tussen natuur en recreatie te vinden. Immers als we niets doen kunnen we over 10 jaar naar de overkant lopen en kan er niet meer geschaatst worden. De balans vinden is de uitdaging waar de deelnemers aan de Safaritocht samen aan willen werken. Een integraal plan voor een ‘bjusterbaarlijk plakje’ waar natuur en recreatie evenwichtig samengaan, in harmonie met de omgeving. De middag werd afgesloten in het Kulturhus van Osudehaske.