JOURE - Nu er door onrust in de wereld meer vluchtelingen naar Nederland komen hebben de schoolbesturen van CBO Meilân en Ambion hun krachten wederom gebundeld. Eerder startten zij al met een schakelklas voor wereldwijde vluchtelingen in Heerenveen. Vanaf deze week is een speciale taalklas gestart voor Oekraïense kinderen op de Brede School Joure.

Vijftien leerlingen tussen de zes en twaalf jaar zijn gisteren in de taalklas begonnen op de Brede School Joure. De leerlingen verblijven in omliggende dorpen in De Fryske Marren. Van groep 3 tot en met groep 8 volgen de kinderen vier dagen per week onderwijs in de taalklas. Op woensdag volgen zij onderwijs op de reguliere basisschool waar ze zich hebben ingeschreven.

Om deel te kunnen nemen aan de samenleving, nieuwe sociale contacten op te doen en om een gevoel van veiligheid te ervaren is kennis en begrip van het Nederlands belangrijk. Leerkrachten van Ambion en CBO Meilân besteden hier veel aandacht aan. Daarnaast is er ook mogelijkheid tot extra zorg door intern begeleiders wanneer gewenst.

Kinderen blijven veertig weken in de taalklas. Daarna stromen ze door naar het reguliere onderwijs. In de taalklas leren ze in korte tijd heel veel, maar het inlopen van een taalachterstand duurt jaren. Extra taalbegeleiding, ook in het reguliere onderwijs, blijft voor deze kinderen van belang.