JOURE - Op 24 augustus start Aannemersbedrijf A. Faber BV met de herinrichting van de Museumstraat in Joure en de aangrenzende tuinen van Museum Joure. Planning is dat de herinrichting eind oktober klaar is. Museum Joure en de VVV blijven toegankelijk via de Museumstraat. Voor doorgaand verkeer is de straat tijdelijk gestremd.

Samenhang én besef
Iris Nutma, directeur van Museum Joure: “Met de herinrichting willen we Museum Joure beter zichtbaar maken. Nu rijden mensen soms door de Museumstraat zonder te beseffen dat ze dwars door een museumterrein rijden. En dat dat best bijzonder is.” Museum Joure bestaat uit tien panden, gelegen aan beide zijden van de straat. “Straks zie je ook veel beter dat beide kanten van de straat samen één museumcomplex vormen.”

‘Earst op syn slimst’
Voordat de daadwerkelijke herinrichting start, moet het terrein worden gesaneerd. De grond van het monumentale industrieterreintje is namelijk vervuild. “Gezien de bedrijvigheid die hier vroeger was, is dat niet verwonderlijk. Gelukkig blijven de monumentale bomen staan, daar zijn we heel zuinig op”, aldus Nutma. Wel zal een aantal struiken en andere bomen worden verwijderd om de bodem goed te kunnen saneren. “Het zal een paar weken een kale bedoening zijn. Voordat we het mooi kunnen inrichten moet het - op z’n Fries gezegd - earst op syn slimst.”

Tijdens de herinrichting blijft Museum Joure gewoon toegankelijk.