JOURE - Afgelopen zaterdag was de start van de zesde editie van Skjin Wetter 2022. Tussen 8 en 15 oktober ruimen meer dan 2.000 vrijwilligers op allerlei plekken in Friesland het zwerfafval op wat in en rond het water ligt. De Friese Milieu Federatie (FMF) organiseert dit grootschalige opruimfestijn dit jaar met meer dan 45 verenigingen, organisaties, ondernemers, clubs en de gastvrijheidssector in samenwerking met de gemeenten De Fryske Marren, Dantumadiel, Harlingen, Noardeast-Fryslân, Heerenveen, Smallingerland en Waadhoeke. Van stadsgrachten, sloten tot strandjes, overal worden door zowel inwoners als toeristen bermen en wateren zwerfafvalvrij gemaakt. Skjin Wetter wordt ondersteund door Wetterskip Fryslân. Zij zetten zich in voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater en dat is van groot belang voor mensen, dieren en planten.

Zwerfafval komt op je bord terecht

Wekelijks krijgen wij het gewicht van een bankpas aan microplastics binnen via onze voeding. Zwerfafval dat op straat belandt, wordt meegevoerd met de wind en komt vaak uiteindelijk in het water terecht. Heel veel van dit zwerfafval stroomt via riolen, beken, sloten, grachten, meren, kanalen en rivieren naar de zee. Elk jaar eindigt er 8 miljoen ton plastic in de oceaan! Het zeewater en het zonlicht breken de grote stukken plastic af tot hele kleine deeltjes, maar plastic vergaat nooit. Deze microplastics komen in ons voedsel en ook in het drinkwater terecht. De stukjes plastic zijn zo klein dat waterzuiveringsinstallaties ze er niet uit kunnen filteren. Het komt dus uiteindelijk op je bord terecht. Een universiteit van Australië heeft samen met WWF in 2019 een groot onderzoek gedaan naar plastic in onze voeding. Hieruit blijkt dat een mens gemiddeld 2.000 microplastic deeltjes per week binnenkrijgt. Omgerekend is dat zo’n 5 gram, dit is vergelijkbaar met het gewicht van een pinpas!

Aftrap in Joure op 8 oktober

De officiële opening van Skjin Wetter in gemeente De Fryske Marren was op zaterdag 8 oktober jl. in het centrum Joure. Wethouder Luciënne Boelsma, bestuurslid Frank Jorna van Wetterskip en jeugddijkgraaf Merel Tesselaar waren aan de Kolkstraat aanwezig om het startsein te geven voor Skjin Wetter. Duikers overhandigen het eerste stuk zwerfafval, een terrasstoel, aan deze speciale gasten. Na het startsignaal hebben suppers van Skjin mei Skries, kanoërs van De Kanoniers Joure, scouts van De Borgergroep en duikers van duikvereniging Moby Dick onder en op het water zwerfafval opgeruimd. Na één ochtend al meerdere containers vol. Het magneetvissen was bij de scouts een groot succes, zij doen graag volgend jaar weer mee. In De Fryske Marren zullen deze week ook nog het Zeekadetkorps Lemmer, Brandweer Langweer, Daltonschool Sint Jozef en het Zuyderzee lyceum Lemmer bijdragen aan Skjin Wetter.

Theaterlessen

Naast schoonmaakacties worden er in totaal 35 theaterlessen gegeven in Friesland door Theater Smoar. Wetterskip Fryslân maakt deze lessen mogelijk. Op maandag 10 oktober werd op het Lauwers College in Kollum begonnen met de eerste les. Op humoristische wijze leerden zij welk zwerfafval het meest voorkomt en hoeveel er in de zee terecht komt. 'Er ligt zo veel plastic in de oceaan als de oppervlakte van Duitsland en Frankrijk bij elkaar!', vertelde acteur Simon Spat. De leerlingen van klas 2 maakten een leuke slogan om zwerfafval te voorkomen en bedachten een challenge om andere jongeren te motiveren om het plasticprobleem op te lossen. Hierbij worden jongeren uitgedaagd om één maand geen plastic te kopen.