FRIESLAND - Recreatie & toerisme heeft een belangrijke rol als medemogelijkmaker op weg naar een gelukkig Fryslân. Daarbij gaat de invloed van de sector verder dan alleen economisch belang, maar heeft het een grote betekenis voor de brede welvaart. Zo levert de sector een bijdrage aan een prettige en gezonde woon- en leefomgeving, met aandacht voor het Friese cultuur- en natuurerfgoed. Dat blijkt uit een visiedocument dat in opdracht van de Stuurgroep Gastvrij Fryslân is opgesteld.


Ondernemers, onderwijs en overheden werken al ruim vier jaar samen aan de uitvoering van de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 om de gastvrijheidseconomie te laten kantelen van puur economische groei naar slimme groei. Toerisme is dan niet langer het doel op zich, maar is een middel om bij te dragen aan welvaart én welzijn voor iedereen, door èn met de Friezen.

Nu de uitvoering van Gastvrij Fryslân 2028 halverwege is, werd Martin Boisen (For the love of Place) gevraagd een visiedocument op te stellen voor het vervolg. Kernvraag: ligt Gastvrij Fryslân 2028 nog steeds op de juiste koers? Uitkomst is dat de vier jaar geleden ingezette koers nog steeds juist en krachtig is. Maar in deze wereld die snel verandert en in de komende 10 jaar een aantal grote transities (wonen, landbouw, klimaatverandering, energie, enz) door zal maken, moet die koers wel verbreed worden.

Voorzitter van de Stuurgroep Leendert Klaassen: "Als stuurgroep herkennen we deze analyse en delen we deze visie. Het vormt een prima startpunt voor verdere inhoudelijke invulling voor de periode 2024-2028, iets waar we vanuit het netwerk nu graag mee aan de slag gaan. "

Ook algemeen directeur Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Jos Vranken ziet kansen: "Fryslân liep in 2019 wat betreft ambitie en visie voorop, en heeft afgelopen jaren in dit bijzondere triple helix-verband mooie resultaten bereikt. Mooi om te zien dat hier nu d.m.v. deze position paper nu een aanscherping/vervolg aan wordt gegeven – die ook in lijn is met onze landelijke visie als het gaat om bestemmingsmanagement"

Burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân is vanuit de gemeenten betrokken: "Ik herken zeker de kansen voor recreatie & toerisme om een belangrijke rol te spelen in de grote maatschappelijke transities. En die transities vinden nu al plaats, aan de verschillende gebiedstafels. Het is uitermate belangrijk om daar als sector goed bij aangehaakt te zijn, we kunnen meerwaarde bieden door als sector de inzet voor een prettige en gezonde woon- en leefomgeving te koppelen aan economische waarde."

De stuurgroep komt op basis van dit position paper met een programmaplan. Dit zal begin april vanuit het netwerk aangeboden worden aan gemeenten en de nieuwe Provinciale Staten.