HEEG - Op zaterdag 14 november kunnen scholen, dorpen en tuineigenaren gratis laagstam appel- en perenbomen ophalen in Heempark Heeg. Deze actie vormt de aftrap van Plan Boom in Fryslân. Plan Boom is een landelijk project van de milieufederaties en de landschappen om 10 miljoen bomen in Nederland te planten de komende 3 jaar. In Fryslân willen de Friese Milieu Federatie (FMF) en Landschapsbeheer Friesland (LBF) minstens 700.000 bomen planten. Dit doen we samen met grondeigenaren in en rondom natuurgebieden, met lokale overheden in de openbare ruimte en met burgers in eigen tuin of buurt. Na de aftrap met de ophaalactie bij Heempark Heeg krijgt Plan Boom een vervolg met ophaal- en plantacties in dorpen.

Aftrap Heempark Heeg
Voor de aftrap in Heeg moeten deelnemers zich vóór 7 november opgeven via de website www.planboom.nl Deelnemers wordt gevraagd om het aantal bomen op te geven dat zij willen afhalen. De bomen worden per 10 stuks uitgedeeld met een maximum van 500 bomen per deelnemer.

Om de bomen een goede start te geven zijn deze zorgvuldig opgeslagen door medewerkers van het heempark om ze nu in het plantseizoen te kunnen uitdelen en planten. Deelnemers ontvangen bij aanmelding meer informatie over de actie en over het planten en verzorgen van deze bomen.

De fruitbomen zijn afkomstig uit de commerciële fruitteelt en zouden worden vernietigd, omdat ze vanwege de coronacrisis onverkoopbaar waren. Nu redden wij samen deze bomen en bieden een nog duurzamere optie aan. Namelijk de mogelijkheid om bij de gratis bomen een aantal kwalitatief hoogwaardige fruitbomen te kopen van de lokale boomkweker Auke Kleefstra. Deze bomen zijn streekeigen, makkelijker in het onderhoud en dragen bij aan de lokale biodiversiteit.

De FMF, LBF en Stichting Heempark Heeg organiseren deze actie samen met IVN, Makelaars Jong Leren Eten Fryslân, de Friese Voedselbeweging en boomkweker Auke Kleefstra. Doarpswurk werkt mee aan de promotie van de actie.

Educatieve-opdrachtkaarten voor scholen en kinderopvanglocaties
Speciaal voor deze actie heeft IVN natuureducatie in opdracht van de makelaars Jong Leren Eten educatieve-opdrachtkaarten gemaakt voor alle leeftijdsgroepen binnen het Basisonderwijs. Scholen maar ook kinderopvangorganisaties kunnen hier, naast het planten van de bomen, gebruik van maken in hun onderwijsaanbod. In de week van 9 november komen deze opdrachtkaarten online te staan. Bij het bomenpakket zit voor de eerste 200 locaties een set opdrachtkaarten. Het planten van de bomen en de opdrachtkaarten lenen zich goed om een Plantfeest te organiseren in het kader van de uitgestelde Boomfeestdag op 18 november.

Vervolgactie in Friese dorpen
Dorpsbelangen of dorpstuinen die meer dan 150 bomen willen afnemen voor hun dorp kunnen zich ook opgeven voor de vervolgactie. De bomen worden dan in het dorp op locatie afgeleverd voor een lokale ophaal en/of plantactie op de volgende zaterdagen: 21, 28 november en 5, 12 december. Met deze Friese Dorpentour Plan Boom willen we dorpen in staat stellen om hun eigen voedselbos of boomgaard te realiseren of de tuinen en erven in en rondom hun dorp te verrijken met fruitbomen. Opgave hiervoor vóór 7 november via de website www.planboom.nl

Alle bomen die wij in Provincie Fryslân planten worden meegeteld voor de actie Plan Boom. De bomenteller en meer informatie over Plan Boom Fryslân is te vinden op de website www.planboom.nl

Tijdens de ophaalactie en dorpentour werken we met vaste ophaaltijden en volgens de RIVM richtlijnen i.v.m. corona. Van deelnemers verwachten we dat deze zich aan de ophaaltijden en richtlijnen houden.

Vooraf een kijkje nemen bij Heempark Heeg doe je op www.heemparkheeg.nl