JOURE - Joure is vanaf nu een dorpskuier rijker. Vandaag overhandigde Grietje Hoekstra, marketeer bij VVV Waterland van Friesland de dorpskuier van Joure aan Martijn Zaal, voorzitter van Joure Promotie. Met deze kuier kunnen toeristen maar ook lokale bewoners op elk moment beleven wat dit mooie dorp te bieden heeft.

Voor de uitreiking van de dorpskuier was als locatie Museum Joure gekozen, tevens het startpunt van de wandelroute. Volgens Martijn Zaal is de dorpskuier een mooie aanvulling op het Jouster Kuierke met een gids van het Gilde Joure. Deze is ook te boeken door toeristen bij VVV Waterland van Friesland. Maar nu kunnen ze ook zelf op pad met dit boekje, wanneer er op dat moment geen ‘Jouster Kuierke’ is. “Een papieren dorpskuier door Joure, dat is zeker goed nieuws. Er kunnen niet genoeg mensen op pad door het mooie Joure. Er zijn zoveel juwelen in Joure, ik denk dat zelfs inwoners hier nog nieuwe verhalen door ontdekken,” aldus Zaal.

Op reis door Joure
De dorpskuier door Joure is een overzichtelijke en gemakkelijke te volgen route met een lengte van ongeveer 4 kilometer. De reis begint bij Museum Joure, waarin ook de VVV van Waterland van Friesland is gevestigd. Onderweg ontdek je vele historische weetjes van Joure. Wist je bijvoorbeeld dat vroeger in de Jouster Toer werd rechtgesproken? Of dat er in ‘de berg’ in Park Heremastate vroeger ijs werd bewaard uit de wintermaanden, waardoor de ijskelder in de berg in de zomermaanden koel bleef? Dit is wat oudere mensen bedoelen als ze ijskast in plaats van koelkast zeggen. Dat en nog veel meer historische feitjes kom je te weten over Joure door de dorpskuier.

Vanaf nu verkrijgbaar
De dorpskuier door Joure is verkrijgbaar via de webshop van VVV Waterland van Friesland en bij de VVV in Joure voor drie euro. Het is bedoeld ter vermaak en is gebaseerd op historische feiten en leuke weetjes verzameld die VVV Waterland van Friesland via verschillende bronnen heeft verkregen. Mochten wandelaars aanvullingen hebben, dan zijn die altijd welkom voor volgende uitgaven van de dorpskuier. Inzenden kan via info@waterlandvanfriesland.nl.

Over VVV Waterland van Friesland
VVV Waterland van Friesland verleidt de inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest-Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. VVV Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 900 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in een krachtige netwerkorganisatie.