JOURE - Op vrijdag 10 november overhandigde Tietsia Hofman van de Rabobank een cheque van € 5.000 aan Iris Nutma, directeur van Museum Joure, voor de aanschaf van zonnepanelen. De eerste exemplaren werden meteen al op het dak geplaatst. De installatie van de zonnepanelen is onderdeel van een uitgebreid isolatie- en verduurzamingsprogramma dat de eigenaar van de panden, stichting Het Kofschip, momenteel laat uitvoeren.

Isolatie en verduurzaming

Drie van de tien panden van Museum Joure worden momenteel door de eigenaar, stichting Het Kofschip, uitgebreid geïsoleerd met onder andere voorzetwanden en ramen. Iris Nutma, directeur van Museum Joure, vertelt: "We zijn heel erg blij met deze investering door stichting Het Kofschip. Door de isolatie ontstaat een beter museumklimaat en gaat het energiegebruik de komende tijd flink naar beneden. Dat is fijn, want de energieprijs is nog steeds flink hoog." Door de overstap naar verwarming met hybride warmtepompen en arico's gaan de panden grotendeels van het gas af.

Voor een deel van de kosten voor de isolatie heeft stichting Het Kofschip een subsidie ontvangen van het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân.

Zonnepanelen op het dak

Om het gestegen elektriciteitsgebruik zoveel mogelijk zelf en duurzaam op te vangen, worden op het dak van Museum Joure zonnepanelen geplaatst. De kosten hiervoor moet Museum Joure zelf dragen. Iris Nutma: "Gelukkig zijn er meerdere partijen die ons hierbij helpen, zoals nu de Rabobank met deze prachtige bijdrage uit het Coöperatiefonds. En ook stichting Westermeer en de Vereniging Vrienden van Museum Joure hebben geld gegeven om dit mogelijk te maken."

Op de foto: Op de voorgrond links Iris Nutma van Museum Joure en rechts Tietsia Hofman van de Rabobank en op de achtergrond de andere bij de verduurzaming betrokken partijen, van links naar rechts: Michiel Huisman (Installatiebedrijf Huisman BV), Harmen Meester (Schildersbedrijf Meester), Siebe van Sijen (Adema Architecten), Durk Bouwma (stichting Het Kofschip) en Henk Jellema (Jellema Bouw).