LEEUWARDEN - Woensdag 6 oktober heeft gedeputeerde Recreatie en Toerisme Avine Fokkens-Kelder het eerste exemplaar van het kunst&cultuurmagazine najaar 2021 in ontvangst genomen. De overhandiging werd gedaan door Martin Cnossen, directeur Merk Fryslân en Karin Hofmeijer, campagneleider Cultuur en vond plaats in Leeuwarden. Het magazine, ontwikkeld door Merk Fryslân, deelt een greep uit het brede kunst- en cultuuraanbod dat dit najaar in Friesland is te beleven.

Steun aan cultuursector
Het magazine verschijnt juist nu om de culturele sector een extra hart onder de riem te steken. Lang bleven de deuren gesloten. “Heerlijk dat er na anderhalf jaar coronabeperkingen weer zoveel kan. Dat er weer veel te kiezen is in Fryslân blijkt ook uit dit magazine. Er zijn veel raakvlakken tussen cultuur en toerisme. Cultuurtoerisme willen we dan ook verder versterken”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Cultuur is een belangrijk speerpunt voor Merk Fryslân om het zogenoemde waardevol toerisme te stimuleren, maar ook om de bewoners van Friesland mee te nemen in het rijke aanbod van culturele activiteiten in de provincie. In het magazine worden grote internationale tentoonstellingen, boeiende exposities, theatervoorstellingen en intieme festivals en concerten belicht. Daarnaast wordt er samen met Sjoerd Bootsma, creatief directeur LF2028, alvast een blik geworpen op het grootste culturele evenement van Friesland in 2022: Arcadia. De opvolger van Leeuwarden-Fryslân, Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Verspreiding magazine
Het magazine, met een oplage van 100.000, wordt vrijdag 8 oktober verspreid onder de culturele en toeristische instellingen in Friesland, Groningen en Drenthe en als bijlage in de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden editie Noord Groningen Stad. Ook verschijnt er een digitale uitgave van het magazine, deze is te vinden op: www.friesland.nl/cultuur.

Merk Fryslân
Merk Fryslân is de Destinatie Management Organisatie van de Provinsje Fryslân en werkt vanuit een overkoepelende visie aan de toeristische ontwikkeling, positionering en het vermarkten van Friesland (Visit Friesland), De Wadden (Visit Wadden) en de zakelijke markt (Meet in Friesland).