LEEK- Sam’s Kledingactie voor schoolkinderen in Oeganda, ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Dit voorjaar is er nogmaals gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer Corona voorbij is, weer terug naar school kunnen.

Actiedagen in Joure, Broek en Scharsterbrug

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk.

Van 30 maart t/m 28 april a.s. kunt u in Joure, Broek en Scharsterbrug kleding en schoenen -die u niet meer draagt, maar waar iemand anders misschien nog wel blij van wordt- inleveren bij:
Familie Walstra, Jol 8, Joure
Dhr.. J. Zijta, Barte 24, Joure
Fam. H. de Jong, Geert Knolweg 51, Joure
Fam. R. Lenis, Anker 8, Joure
Fam. A. Zijta, Iepensteinlaan 39, Joure
Dhr. A. Hosper, It Noard 111, Broek
Fam. P. van der Meer, Scharren 10, Scharsterbrug

Deze Sam’s vrijwilligers zullen uw goederen -geheel coronaproof- in ontvangst te nemen.
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.
Tevens kunt u in Joure het hele jaar door kleding inleveren bij familie Van der Hoek aan de Transportwei 14.

Uw steun is onbetaalbaar

Een financiële bijdrage van € 75.000,- biedt kinderen in Oeganda iets onbetaalbaars: door naar school te gaan, maken zij kans te kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel en een betere toekomst voor zichzelf te creëren! Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam’s Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de kinderen die niet (meer) naar school gaan of na Covid-19 niet terug zouden komen, na de heropening toch weer naar school gaan of op school blijven. Hoe meer kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald werk en hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun kinderen.
We hopen samen met u hiervoor te kunnen zorgen.

Projecten

Wilt u meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd? Of wilt u misschien zelf als vrijwilliger voor de stichting aan de slag? Kijkt u dan eens op www.samskledingactie.nl