JOURE - Op zondagmiddag 23 april om 14.30 uur geeft oud-Jouster Piet Postma een lezing over gevelstenen in Joure, waar hij in 2020 een boeiend boek over schreef. De lezing vindt plaats in It Kofjelokaal van Museum Joure, Midstraat 99.
De lezing wordt georganiseerd door het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân. De entree is € 6,00 inclusief een kopje koffie of thee en opgave kan via www.museumjoure.nl/lezing-gevelstenen. Let op: Vol is vol.


Piet Postma (69) is geboren en getogen in Joure, maar verhuisde op z’n 21e naar Franeker waar hij onder andere 26 jaar een baan had als onderwijzer. Postma is al 23 jaar bestuurslid en vrijwillig medewerker bij de Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland in Bolsward. Hij heeft diezelfde functies nu zo’n 4 jaar in zijn woonplaats bij het Historisch Centrum Franeker. De afgelopen jaren gaf hij een tiental boeken uit, onder meer over zijn familie, over het transportbedrijf De Libra in Joure, over de geschiedenis van Joure en over de gevelstenen in Franeker en Joure.
Op verzoek van het Histoarysk Wurkferbân Skartsterlân (HWS) zal Piet Postma deze middag aan de hand van een powerpointpresentatie meer vertellen over de gevelstenen in Joure, waarbij dan vanzelf de historie van Joure in bredere zin aan bod komt.