BOLSWARD/WOUDSEND - Voor senioren die graag meer willen bewegen, zijn er dit voorjaar laagdrempelige danslessen in Bolsward en Woudsend. Blijven bewegen is de afgelopen twee jaar, met de nodige lockdowns, een belangrijk onderwerp geweest. Aan Foarút - d’r op út! kan iedereen meedoen, danservaring is niet nodig. Naast het dansen is er alle ruimte voor een goed gesprek.

Dansen en bezoek museum/erfgoedlocatie

De lessen zijn een mix van verschillende bewegingsvormen. De deelnemers bewegen met elkaar op muziek. Hier kunnen verschillende vormen uit komen. Er kan ook worden gedanst met behulp van een stoel. Voorop staat dat iedereen zich prettig voelt. Elke les start met een kopje koffie of thee en een gezellig gesprek. Ook wordt tijdens een lesreeks een erfgoedlocatie of museum bezocht. De deelnemers kunnen hier rondkijken en ervaringen uitwisselen. Naderhand wordt met elkaar besproken hoe de indrukken vertaald kunnen worden in een dans. De lessen worden gegeven door Leonieke Scholten. Zij is gespecialiseerd in danslessen voor 65-plussers.

Bolsward en Woudsend
In Bolsward zijn de danslessen op dinsdagochtend, van 10.30 tot 12.00 uur, in het Huis van Compassie. De eerste is op 29 maart, de laatste op 26 april. In de tussenliggende weken wordt een bezoek gebracht aan De Tiid in Bolsward. In Woudsend wordt op donderdagmiddag gedanst, van 13.30 tot 15.00 uur, in MFC Woudsend De Driuwpolle. Op 14 april is de eerste les, de laatste is op 19 mei. De deelnemers in Woudsend gaan een boeiend museum in de buurt bezoeken.

Aanmelden
Er geldt een eigen bijdrage van 50 euro per deelnemer (inclusief consumpties en museumbezoek). Per groep is er plaats voor ongeveer twaalf personen. Belangstellenden kunnen zich via akte2.nl opgeven. Voor Bolsward kan ook worden aangemeld bij Kees van Kordelaar van het Huis van Compassie, via een e-mail naar info@huisvancompassie.frl.

Akte2
Foarút - d’r op út! Is een initiatief van cultuurbureau Akte2 in Sneek. Akte2 maakt cultuurproducten op maat - van idee tot resultaat - samen en in opdracht van het primair en voortgezet onderwijs, partners in het sociaal domein, bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren. Bij Foarút - d’r op út! wordt samengewerkt met het Huis van Compassie, De Tiid, Katholieke Bond voor Ouderen, MFC Woudsend De Driuwpolle en KBOPCOB Woudsend. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Lang Leve Kunst Fonds.