FRIESLAND - Om de bestaande langeafstand fietsroutes in Nederland te verrijken, heeft het Landelijk Fietsplatform aan destinatiemanagement organisatie Merk Fryslân en haar toeristische regio’s gevraagd om het concept LF-weekendtochten uit te werken. Vandaag zijn er drie nieuwe Friese LF-weekendtochten gelanceerd. Twee van de vier Nederlandse langeafstand fietsroutes lopen door de provincie Friesland, namelijk de LF Kustroute en de LF Zuiderzeeroute. ‘Met hulp van deze LF-icoonroutes wordt een fietsvakantie aantrekkelijk en laagdrempelig voor een grote groep fietstoeristen’, aldus Leon Hoogsteen van het Landelijk Fietsplatform.

Spreiding over de gehele provincie

Met LF-weekendtochten volgt de fietser een deel van een LF-icoonroute, waarna via het knooppuntennetwerk een lus gemaakt wordt om terug te keren bij het startpunt. De LF-weekendtochten bieden fietstoeristen de mogelijkheid om in een weekend een mooie ronde door Friesland te fietsen. Voordeel van de LF-weekendtochten is ook dat ze een groter deel van de provincie voor fietstoerisme ontsluiten en het verblijf en vertier onderweg stimuleren. ‘Spreiding van toeristen over heel Friesland is nu net één van de belangrijkste speerpunten uit onze opgave Dagrecreatieve Netwerken in aanloop naar een Gastvrij Friesland in 2028‘, vertelt projectmanager Hendrina Zijlstra.

Friese Zuiderzee

In de Friese Zuidwesthoek, ook wel Waterland van Friesland, is een variant op de Zuiderzeeroute ontwikkeld. De Friese Zuiderzee LF-weekendtocht voert je vanaf de Afsluitdijk langs het IJsselmeer en terug door het afwisselende landschap van Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Onderweg komt de toerist alles te weten over de strijd van de Friezen tegen het water en bezoekt hij indrukwekkende waterwerken als het Unesco Werelderfgoed Woudagemaal en de Pingjumer Gouden Halsband.

Friese Kust en Middelzee

In het Noordwesten van de provincie kan de fietstoerist van de LF Kustroute afwijken door de oevers van de vroegere Middelzee naar Leeuwarden, Bolsward en Sneek te volgen. Reisboekenschrijver Fokko Bosker beschreef deze route al voor zijn nieuwe reisgids Klooster Claercamppad, die in mei uitkomt. Bosker: ‘Dit is een bijzonder interessante tocht omdat vrijwel alle kaden, middeleeuwse dijken en zeeweringen na al die eeuwen nog steeds intact zijn’.

Friese Kust en Lauwerszee

Iets recenter is het verdwijnen van de Lauwerszee, pas in 1969 werd dit water afgesloten van het Wad en zo ontstond Nationaal Park Lauwersmeer tjokvol flora en fauna. Deze LF-weekendroute volgt een stuk van de LF Kustroute en combineert dat met een tocht door de Friese Waddendelta, langs de boorden van het Lauwersmeer, dwars door Dokkum en over verschillende oude terpen. Niet alleen Hegebeintum, maar ook onbekende terpdorpjes zoals Ee en Jannum liggen aan de route. ‘Hier kunnen toeristen echt hun hart ophalen aan rust en ruimte’, aldus Aafke Wallie van Dijk van Visit Wadden.

Ontwikkeling LF-weekendtochten

De drie Friese LF-weekendtochten zijn ontwikkeld door de opgave Dagrecreatieve Netwerken van de Provinsje Fryslân, Destinatiemanagement organisatie Merk Fryslân, Recreatieschap Marrekrite, VVV Waterland van Friesland, Bestemming Noardwest en Stichting RegioMarketing Toerisme Noordoost Friesland. Het Landelijke Fietsplatform (initiator van Nederland Fietsland en de LF Icoonroutes) had daarbij een ondersteunende rol en publiceert de routes ook op haar websites.

Benieuwd naar de drie Friese LF-weekendtochten? Kijk dan op: www.nederlandfietsland.nl/lf-weekendtochten.