JOURE - In de afgelopen anderhalf jaar hebben Hanneke Staal en Ben de Jong een prachtig boek over de geschiedenis panden van Museum Joure gemaakt. Op 29 november is dit boek feestelijk aangeboden aan Janita Tabak, wethouder van de gemeente De Fryske Marren en Ynte Kuindersma, voorzitter van stichting Het Kofschip. Museum Joure huurt van beide organisaties een aantal panden.

Museum Joure

Museum Joure is gevestigd op een voormalig industriegebiedje waar vroeger de firma Douwe Egberts en de Metaalwarenfabriek Keverling gevestigd waren. Het museum bestaat uit tien gebouwen, variërend van pakhuis tot winkel en van fabriek tot woonhuis. Zeven van deze panden zijn rijksmonumenten. Over de bouwstijlen van deze gebouwen, maar vooral ook over de bewoners en het gebruik van de gebouwen is veel te vertellen. Hanneke Staal en Ben de Jong hebben per pand de geschiedenis uitgezocht en op een prettig leesbare wijze beschreven.

Beide auteurs zijn vrijwilliger bij Museum Joure en het daar gevestigde Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân.

Boek te koop voor € 14,50

Het boek De panden van Museum Joure is te koop bij de museumwinkel De Witte Os voor € 14,50.

Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân

Het HWS is een werkgroep dat onder Museum Joure valt. De geschiedenis van Joure en omstreken is dat waar de werkgroep zich mee bezig houdt. Foto's, documenten, films en verhalen worden door de werkgroep verzamelt, vastgelegd en bewaard. En natuurlijk gebruikt voor historisch onderzoek en publicaties zoals dit boek en de eerder verschenen verzamelalbums.