DE FRYSKE MARREN - Vanochtend, maandag 21 maart om 10 uur is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing definitief vastgesteld. De FNP is de grootste partij met 4.912 uitgebrachte stemmen, op de voet gevolgd door het CDA met 4.505 stemmen. De FNP heeft 7 zetels en het CDA 6 zetels. Nieuwkomers Kleurrijk Fryske Marren heeft 3 zetels in de nieuwe gemeenteraad en Forum voor Democratie 1 zetel.

De definitieve zetelverdeling is als volgt:

FNP: 7 zetels

CDA: 6 zetels

VVD: 4

PvdA: 3

Kleurrijk Fryske Marren: 3

GroenLinks: 2

Burgerpartij De Fryske Marren: 2

D66: 1

NCPN: 1

ChristenUnie: 1

Fvd: 1

Opkomst

Van de 41.602 stemgerechtigde inwoners van De Fryske Marren hebben in totaal 23.942 inwoners een stembiljet in de bus gedaan. Naast 27 ongeldige en 52 blanco stemmen zijn er 23.942 geldige stemmen uitgebracht. Het opkomstpercentage is daarmee 57,74 %. Bekijk voor het proces-verbaal en het tellingsbestand op de uitslagenpagina.


Ter inzage

Het proces-verbaal en de overige stukken worden voor een ieder ter inzage gelegd in het gemeentehuis Herema State 1 Joure.