JOURE - Op dinsdag 8 november hebben Stichting Natuurgebied De Twigen en NME Groen Doen afscheid genomen van vrijwilligers Jannes de Grijs (83) en Willy van der Heide (83). Beide heren hebben meer dan 25 jaar vrijwilligerswerk gedaan in het beheer van het natuurgebied. In deze periode hebben zij ook met veel plezier activiteiten voor scholen begeleid voor o.a. NME Groen Doen. Samen met groep 7a van het Haskerfjild hebben zij vandaag één van de laatste Biologiedagen van het seizoen beleefd en werd er stilgestaan bij hun geweldige inzet. Als dank is de speciale ‘Willy en Jannes-bank’ aangeboden. Zo kunnen de heren, die welkom blijven in het gebied, vanaf hun eigen bank genieten van het natuurgebied.

De naam van “De Twigen” is afgeleid van het woord twijgen en is een natuurgebied van ongeveer 20 ha in Joure gelegen tussen de oude rijksweg en de A7. Het is een gevarieerd natuurgebied (niet vrij toegankelijk) met diverse biotopen waardoor verschillende soorten vogels, vleermuizen, vlinders, libellen, zoogdieren en amfibieën zich er thuis voelen. Hiernaast zijn er inmiddels meer dan 200 soorten paddenstoelen geïnventariseerd. De beheerders kregen hierbij hulp van verschillende natuurliefhebbers, biologen, ecologen en wetenschappers.

De oorsprong van het gebied ligt bij de aanleg van de A7 aan het einde van de jaren 60. Na de aankoop van het gebied door de gemeente Skarsterlân in 1995 ontstond een werkgroep die zich bekommerde om het gebied. Willy en Jannes waren vanaf dit moment betrokken bij het beheer. In 2000 is de groep omgezet in de “Stichting Natuurgebied De Twigen”. Tegenwoordig maken leden van de Vogelwacht deel uit van de stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van flora en fauna van De Twigen en hierover voorlichting en onderwijs geeft in samenwerking met NME Groen Doen. Basisscholen in de gemeente De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân kunnen via Groen Doen diverse activiteiten boeken zoals de Biologiedagen en De Toren van de Twigerije in onder andere dit gebied. Constance Smit-Walstra heeft de educatie activiteiten overgenomen van Jannes en Willy, hierdoor blijven ook in de toekomst de scholen welkom voor educatie activiteiten in De Twigen.