FRIESLAND - Afgelopen week tekende het bestuur van de Agrarische Jongeren Friesland een samenwerkingsovereenkomst met GreenInclusive. Het doel is om kennis te delen en de mogelijkheden met elkaar te verkennen om invulling te geven aan een toekomstbestendige landbouw.


Agrarische Jongeren Friesland (AJF) telt meer dan 1.000 leden die met elkaar een gezonde toekomst willen creëren voor boerenbedrijven in Friesland. Nu van de sector een transitie wordt gevraagd, zijn de jonge ondernemers op zoek naar perspectief om het voortbestaan van het boerenbedrijf te kunnen garanderen. Dat is zeker in Friesland heel belangrijk. Vanuit maatschappelijk en cultureel oogpunt is het lokale agrarisch achterland integraal onderdeel van onze samenleving.

AJF-bestuursleden Veronica Brolsma en Akkelien Hettinga zijn dan ook blij met de samenwerking: “GreenInclusive is bezig met duurzame nieuwe verdienmodellen voor onze sector. Zij zijn koploper in Nederland en maken zich sterk voor agrariërs in Friesland. We zijn trots dat we hier onze regio samen kunnen optrekken in het belang van onze leden.”

GreenInclusive vindt de samenwerking met jonge agrariërs heel belangrijk “We willen nieuwe ketens vormgeven die voor de lange termijn bijdragen aan onze regionale economie. Ons uitgangspunt is om de agrarische sector daar een sterke positie in te geven. Met de natuurlijke grondstoffen die agrariërs telen, is de bouwsector in staat om ook haar verduurzamingsopgave te realiseren. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat agrariërs die deze keuze maken daar maximaal economisch en ecologisch van kunnen profiteren,” zegt Loraine Westerneng van GreenInclusive.