OUDEHASKE - De gemeente heeft voor de brug De Ketting over de Veenscheiding een nieuw ontwerp laten maken, zodat het deel met de traptreden minder steil wordt en daardoor ook voor fietsers straks weer toegankelijk.


Nieuw ontwerp

In het nieuwe ontwerp komen geen traptreden en de opgangen krijgen een hellingspercentage dat geen belemmering gaat geven. De aannemer heeft twee weken nodig om de brug te verlagen. De doorvaarthoogte wordt 1,75 meter. Op dit moment worden de “prefab” delen gemaakt, dit duurt ongeveer acht weken. Bij het aanpassen van de brug gaan we zoveel mogelijk uit van hergebruik van materialen en maken we een goede aansluiting op het nieuwe betonnen fietspad langs de Veenscheiding.

Planning

Als alles volgens planning loopt wordt de brug tussen november en december aangepast met als streefdatum 1 december.

Fietspad langs de Veenscheiding

Het beton van het fietspad langs de Veenscheiding is gestort en moet nu uitharden. Dit fietspad ligt tussen de Ketting en de Badweg bij Oudehaske. Nadat het beton is uitgehard kunnen we de bermen weer aanvullen en kan het fietspad weer open voor fietsers. Dit zal rond 15 oktober zijn. Vanaf 1 december wordt de brug twee weken afgesloten voor verkeer. Het fietspad van het Nieuwe Heerenveense Kanaal tot aan de Badweg is open.

Alternatieve route

Tot die tijd is het met een (elektrische) fiets lastig om de brug te passeren. Fietsers wordt daarom tijdelijk een alternatieve route aangeboden. Via bebording is aangegeven welke alternatieve route genomen kan worden (Vogelzangweg – Badweg – Veenscheiding – Ketting). De fietsroute over de brug blijft open, maar daarnaast wordt een alternatieve route aangeboden.

Inmiddels zijn er een aantal aanpassingen gedaan om de toegankelijkheid te bevorderen. De treden zijn voorzien van antislip profiel en fietswielgeleiding. Ook is de verharding aan weerskanten van de brug opgehoogd om de overgang te vergemakkelijken.