JOURE - Het nu nog gespleten Roazebosk tussen Scharsterbrug en Joure wordt weer één bos. De afgelopen maanden hebben we samen met Staatsbosbeheer, Moai Skarsterlân, Plaatselijk Belang Skarsterbrêge en vertegenwoordigers van indieners van zienswijzen uit de wijk Zuiderveld een verbeterd ontwerp gemaakt voor het bos. In het nieuwe ontwerp is veel ruimte voor natuur, water en voor recreatief gebruik. Het definitief ontwerp wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het nieuwe Roazebosk
Het ontwerp maakt door het invullen van het gebied van de verwijderde snelweg én door ingrepen in het bestaande bos van het Roazebosk weer één geheel. Ook is er aandacht voor de cultuurhistorie door de bomenrij langs de Haulstersingel weer compleet te maken. Bij de verdere uitwerking wordt er bij de beplanting gebruik gemaakt van goed passende inheemse soorten en kiezen we voor bomen die ook de bodem verbeteren. Aan de randen van het bos planten we struiken en kruiden die goed zijn voor dieren en insecten. We creëren open plekken die geschikt zijn voor bijvoorbeeld vlinders. Ook willen we in het gebied ruimte maken voor het vasthouden van regenwater. Om van het bos te genieten komt er een rondwandelpad. Aan het begin van het pad komt een informatiebord. En als sluitstuk vindt ook het kunstwerk Skip mei lading van Ids Willemsma weer een plekje in de buurt van zijn originele plek.

Eerst wordt de bodem verbeterd
Om de bosaanleg succesvol te laten zijn wordt eerst de bodem verbeterd. De grond is nu erg schraal en sterk verdicht. Door eerst de grond los te maken, later compost toe te voegen en groenbemesters te planten wordt dit verbeterd. Dit heeft tijd nodig zodat de aanplant in het najaar van 2021 zal gebeuren.

Samen een ontwerp gemaakt
Op het ontwerp uit 2019 werd door onder andere tientallen omwonenden gereageerd. Zij misten bijvoorbeeld specifieke aandacht voor biodiversiteit. Ook werd er nog geen verbinding gemaakt met het deel van het bestaande bos dat in beheer van Staatsbosbeheer is. Naar aanleiding van die reacties is samen met een vertegenwoordiging van de organisaties die zienswijzen hadden ingediend het ontwerp verbeterd. Er is een nieuw plan gemaakt waarbij wel die verbinding is gemaakt met het deel van Staatsbosbeheer. Dit heeft gezorgd voor een beter ontwerp dat het college nu voorlegt aan de gemeenteraad.

Aanleg na vaststelling door gemeenteraad
Voordat de aanleg van het bos kan beginnen, moet de gemeenteraad het definitief ontwerp nog vaststellen. De gemeenteraad behandelt het voorstel op 31 augustus tijdens haar Petear. Naar verwachting wordt het daarna op 16 september vastgesteld tijdens het Debat & Beslut.