HASKERHORNE - De Haulsterweg in Haskerhorne wordt opgeknapt. Vlak voor de zomer van 2019 hebben we inwoners uit Haskerhorne gevraagd naar hun inbreng voor de herinrichting. Deze inbreng hebben we verwerkt tot een voorlopig ontwerp die op maandag 27 januari bekeken kan worden tijdens een inloopbijeenkomst, tussen 17.00 en 19.30 uur, in Dorpshuis ’t Trefpunt in Haskerhorne.

Wat is er ingebracht?

Uit de reacties van inwoners uit Haskerhorne, over de herinrichting van de Haulsterweg, bleken er veel klachten te zijn over de slechte staat van de trottoirs en de rijbaan. Daarnaast waren er veel opmerkingen over wateroverlast, de bomen en de snelheid van het verkeer. In het voorlopig ontwerp hebben we deze opmerkingen zoveel mogelijk verwerkt.

Het voorlopig ontwerp ligt na 27 januari vier weken ter inzage
Vanaf 27 januari heeft u vier weken de tijd om uw reactie, op het voorlopig ontwerp, in de vorm van een zienswijze aan ons te sturen. Dit kan op meerdere manieren:
  • Via een reactieformulier. Deze kunt u bij de inloopbijeenkomst krijgen. Ook kunt u het formulier via onze webpagina ‘Haulsterweg Haskerhorne’ downloaden en opsturen.
  • Via een brief gericht aan het college van b & w van gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC in Joure.
  • Per mail aan info@defryskemarren.nl. Wij verzoeken u in uw zienswijze te vermelden: “Zienswijze herinrichting Haulsterweg”, zaaknummer 1940195377, ter attentie van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling.