JOURE/LEMMER - Inwoners van gemeente De Fryske Marren met een uitkering kunnen vanaf 1 oktober samenwonen op proef, zonder dat het invloed heeft op hun uitkering. Door de pilot ‘kennismakingsperiode’ kunnen zij het samenwonen vier maanden uitproberen. Pas na deze periode besluit men om wel of niet definitief te gaan samenwonen.

Wethâlder Luciënne Boelsma: ‘In soad ynwenners mei in bystânsútkearing doare net byinoar te wenjen út eangst foar de finansjele konsekwinsjes. Ek foar harren moat it, lyk as foar oare ynwenners, mooglik wêze om it byinoar wenjen te ûntdekken, sûnder dat it fuortendaliks fiergeande gefolgen hat. Mei de dizze pilot wolle wy dy mooglikheid biede. "

Achtergestelde positie
Voor inwoners met een uitkering betekent samenwonen vaak dat de uitkering verlaagd of soms zelf beëindigd wordt. Men wordt daardoor gelijk financieel afhankelijk van de nieuwe partner. Inwoners met een bijstandsuitkering worden hierdoor achtergesteld ten opzichte van inwoners met bijvoorbeeld een inkomen uit werk, een WW-uitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Voor hen verandert de financiële positie bij samenwonen niet.

De kennismakingsperiode
De uitkeringsgerechtigde en de nieuwe partner geven bij de gemeente aan dat ze op proef willen samenwonen. Beide aanvragers houden tijdens de kennismakingsperiode hun eigen woning en inschrijving. Zowel voorafgaand aan de kennismakingsperiode als na afloop vindt er een gesprek plaats met een inkomensconsulent. Besluit men na vier maanden om definitief te gaan samenwonen, dan ondersteunt de gemeente hen daarbij en bespreekt onder andere de (financiële) gevolgen.

Duur van de pilot
De pilot vindt eerst plaats voor de duur van een jaar, waarna de gemeente het succes van de pilot beoordeelt en besluit over een eventueel vervolg.