DE FRYSKE MARREN - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren heeft de plannen voor 2024 aan de gemeenteraad gepresenteerd. In deze perspectiefnota voert landelijke onzekerheid en onduidelijkheid de boventoon. Dit komt onder andere door de nieuwe financieringssystematiek van het Rijk vanaf 2026. De precieze financiële gevolgen voor gemeentes zijn nog altijd onduidelijk.

Wethâlder Remboud van Iddekinge: "Lyk as mei de begrutting is der noch altyd ûnwissichheid oer it jild dat we krije fan it Ryk fanôf 2026. Dat is wol bepalend foar it meitsjen en útfieren fan plannen. We ha der mei de oare gemeentes by it Ryk op oantreaun dat we gau dúdlikens wolle, sadat wy ek witte wêr't wy oan ta binne."

Weinig financiële ruimte

Door het uitblijven van beleid uit Den Haag kan er minder worden geïnvesteerd. Er is nu alleen geld beschikbaar voor processen die al zijn gestart. Ook is er onzekerheid over de uitvoering van een aantal grote projecten. Deze projecten zijn wel benoemd in de perspectiefnota, maar hier is geen bedrag aan gekoppeld.

In 2024 wordt er voor ongeveer 1,5 miljoen euro geïnvesteerd. € 500.000 gaat naar ruimtelijke opgaven, zoals de renovatie van het groen en de paden op begraafplaatsen. Daarnaast wordt er ongeveer € 400.000 geïnvesteerd in maatschappelijke projecten, bijvoorbeeld het vervoer van gym- en zwemonderwijs. Voor plannen op het gebied van veiligheid is € 300.000 gereserveerd.

Inzet reserve

De gemeente schrijft in 2025, 2026 en 2027 positieve cijfers door gebruik te maken van de algemene reserve. Deze is onder andere bedoeld om tegenvallers of risico's op te vangen.

Vervolg

De gemeenteraad bespreekt de Perspectiefnota 2024 tijdens het Petear van 28 juni 2023. De besluitvorming vindt vervolgens plaats tijdens het Debat&Beslút van 12 juli.