DE FRYSKE MARREN - Onze gemeente heeft veel beeldbepalende, mooie monumenten. Deze staan één keer per jaar, tijdens de Open Monumentendag, in het zonnetje. Zaterdag 11 september is het zover en kunt u de monumenten bewonderen, van 11.00 - 16.00 uur.


De werkgroep Cultuurhistorisch Erfgoed De Fryske Marren organiseert dit jaarlijks. Hier is sinds 2017 ook een verkiezing aan gekoppeld voor het mooiste monument. De winnaar ontvangt ’t Gouden Haske.

Zaterdag zijn de monumenten open en kunt u deze tot 16.00 uur bewonderen. Op de website openmonumentendag.nl vindt u de locaties in gemeente De Fryske Marren die meedoen. Denk aan de bijzondere wandschilderingen die dit jaar gevonden zijn in Bakhuizen, maar ook het raadhuis in Balk, een aantal torens en klokkestoelen, van Akmarijp tot Bantega en Wijckel. De moeite waard!