JOURE - Deze week is het ontwerp voor een nieuwe fiets- en wandelbrug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure gepresenteerd aan de bewoners. Er is door de gemeenteraad gekozen voor het vervangen van de huidige brug, omdat de constructie blijft zorgen voor te hoge onderhoudskosten. Samen met ontwerpbureau ipv Delft is door de gemeente een ontwerp gemaakt, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de wensen en voorkeuren van de omwonenden en gebruikers.


Keuzes en balans

Binnen het beschikbare budget moesten keuzes worden gemaakt, omdat niet alles mogelijk is. Zo gaat de voorkeur uit naar behoud van de huidige breedte van 2,60 meter ten opzichte van een minder lange overspanning, open zicht op het water, minder grote eilanden, een doorvaart/schaatshoogte van 1,80 meter en behoud van een iconisch, sierlijk element. Ook veiligheid, verlichting, onderhoudsvriendelijkheid en hergebruik van materialen waren belangrijke voorwaarden.

Ingrediënten

De resultaten van de bewonersavond en online enquête waren de ingrediënten waarmee de gemeente met ontwerpbureau ipv Delft in gesprek is gegaan. Raad en college wilden daar waar mogelijk binnen het budget van € 440.000,- tegemoet komen aan de wensen en voorkeuren van bewoners en gebruikers. Doel was om een optimale balans te vinden tussen kosten, ontwerp, duurzaamheid en hergebruik van materialen.

Sierlijk en onderhoudsvriendelijk

Wethouder Irona Groeneveld: “Het resultaat is een sierlijke, onderhoudsvriendelijke brug die met de twee pylonen refereert aan de huidige, iconische brug. Ook blijft er open zicht op het water. We zijn blij met het ontwerp en leggen dit dan ook graag aan de bewoners voor”. Het ontwerp is eerst gepresenteerd aan de beide wijkverenigingen, de bewoners en gebruikers van de brug. De afgelopen tijd hebben zij immers hun mening kunnen geven over de belangrijkste uitgangspunten.

Vervolg

Het gaat om een voorlopig ontwerp, waarbij de hoofdvorm van de brug duidelijk wordt. Details moeten nog verder worden uitgewerkt. Bewoners is gevraagd om hun reactie, zodat we deze kunnen afwegen bij de verdere uitwerking van het ontwerp. Immers, ook details zijn belangrijk voor de uitstraling van de nieuwe brug. Bewoners kunnen tot medio augustus reageren via mail en telefonisch, hier geven we alle gelegenheid voor. Daarnaast zijn er zowel nu als in augustus, na de zomervakantie, twee online bewonersbijeenkomsten voor het stellen van vragen.

We koersen erop om de aanbesteding van de nieuwe brug in het najaar te kunnen verzorgen, uiteraard is dit mede afhankelijk van de reacties die we de komende tijd ontvangen.