DE FRYSKE MARREN - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren heeft de begroting van 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd. De financiële toekomst blijft onzeker. De Rijksoverheid heeft nog geen duidelijkheid gegeven over de bijdrage voor gemeentes vanaf 2026, waardoor de gemeente mogelijk in 2026 en 2027 in de rode cijfers komt.


Wethâlder Remboud van Iddekinge: "It duorret lang foardat der dúdlikens komt fanút Den Haag oer it jild dat wy krije fan 2026 ôf. Mooglik duorret dat troch de fal fan it kabinet no noch langer. Dat is frustrearjend en we gripe elke kâns oan om dat dúdlik te meitsjen. Plannen foar de langere termyn meitsje bliuwt dreech, mar wy wolle ferantwurde ynvestearje."

Investeringen

Het college wil in 2024 voor in totaal ruim 4,6 miljoen euro investeren. Hiervan is € 400.000 structureel en € 4,2 miljoen incidenteel. Bovenop deze middelen heeft de raad in de Perspectiefnota 2024 ook al € 1,4 miljoen euro geïnvesteerd in nieuw beleid.

De grootste investering in de Begroting 2024 is voor de Regio Deal, waar De Fryske Marren samen met de gemeente Súdwest-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân optrekt om een flinke impuls te geven aan de opgaven in de regio. In totaal maakt De Fryske Marren hier 2,5 miljoen euro voor vrij in de begroting. Als de aanvraag voor de Regio Deal niet wordt toegekend door het Rijk, dan valt dit bedrag weer vrij in de begroting.

Ook heeft het college geld gereserveerd voor kleinere projecten. Zo wordt in de begroting ook het grootschalig onderhoud aan sportvelden, informatieveiligheid en het opstellen van een erfgoednota en nieuw Fries taalbeleid genoemd.

Vervolgproces

De door het college voorgestelde begroting wordt op 16 oktober 2023 door de gemeenteraad behandeld. De besluitvorming staat gepland voor de raadsvergadering van 8 november 2023.