DE FRYSKE MARREN - Sinds 11 mei zijn de opvang, gastouders, BSO en scholen (gedeeltelijk) weer open. Daarnaast blijft het voor ouders met een cruciaal beroep mogelijk om van noodopvang gebruik te maken. Een nieuwe situatie waarbij de ruimte om noodopvang aan te bieden, krapper wordt. De gemeente heeft hierover met de opvangorganisaties en scholen afspraken gemaakt. We vragen hiervoor van zowel de ouders, scholen en opvang flexibiliteit en een goede samenwerking. De volgende afspraken hebben we met alle organisaties gemaakt.


Scholen verzorgen de noodopvang tijdens schooltijd. De BSO vult de dag na schooltijd aan.

Dit betekent dat kinderen (als er een contract is met de BSO) alleen op dagen dat zij naar school gaan naar de BSO mogen. Dit kunnen wel andere dagen zijn dan in het contract afgesproken (omdat de schooldagen nu anders zijn), maar het aantal dagen BSO kan nooit meer worden dan het aantal contractdagen.

De lijst met cruciale beroepen van de rijksoverheid is leidend voor noodopvang

Nu de maatregelen langzaamaan versoepeld worden, kunnen steeds meer ouders hun werk weer oppakken. Hierdoor kan de vraag naar (nood)opvang toenemen. Noodopvang is alleen mogelijk voor kinderen waarvan één of beide ouders een cruciaal beroep hebben. Ouders die wel weer mogen werken, maar geen cruciaal beroep hebben, kunnen geen extra noodopvang aanvragen. Als er plek op de opvanglocatie is, mag wel het contract uitgebreid worden. De ouders betalen deze eventuele extra uren zelf.

Het hanteren van de Beroepskracht-kind-ratio (BKR) is en blijft het uitgangspunt

Voor de groepsgrootte en de BKR bij de opvang bestaan normen. Die zijn van belang voor het garanderen van de emotionele veiligheid van de kinderen. Er kan met de noodopvang een situatie ontstaan waarin de BKR wordt overschreden, bijvoorbeeld als een broertje of zusje uit hetzelfde gezin extra moet worden opgevangen. De gemeente is van mening dat in deze uitzonderlijke situaties tijdens deze coronaperiode voor een pragmatische oplossing moet worden gekozen.

Vervoer van de school naar BSO in verband met noodopvang

In kleine kernen wordt niet op alle dagen BSO aangeboden. Op de dagen dat kinderen van ouders in cruciale beroepen BSO nodig hebben, en de BSO op eigen school niet aanwezig is, kunnen deze kinderen worden vervoerd naar een school/opvanglocatie waar wel BSO is. We vragen ouders dit vervoer zelf te regelen. Als dit niet lukt, dan kan de gemeente hiervoor het vervoer organiseren. Ouders kunnen dit minimaal één dag van te voren bij hun school aanvragen. Wanneer ouders pas de avond van tevoren doorkrijgen dat ze de volgende dag worden ingeroosterd, kan er helaas geen vervoer meer worden geregeld.

Compensatie opvang voor ouders gaat ook na 11 mei door

De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei vergoeden aan ouders. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling voortduurt. Aan ouders wordt gevraagd om de factuur van de kinder- en gastouderopvang te blijven betalen. Zo bent u zeker van de vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen.

Is er geen ruimte voor noodopvang?

Bekijk dan samen met de ouders, school en/of opvangorganisatie of er een andere oplossing is. Is er ruimte op een ander moment of op een andere opvanglocatie? Is er iemand anders die de kinderen kan opvangen, zoals een buurman of buurvrouw?

Kijk voor meer vragen en antwoorden op de website van de rijksoverheid.