LEMMER/JOURE - De gemeente De Fryske Marren merkt dat het erg druk blijft op de milieuterreinen. Daarom past men tijdelijk de openingstijden aan, zodat men de veiligheidsrichtlijnen beter kunnen waarborgen. De milieuterreinen in Joure en Lemmer zijn met ingang van donderdag 9 april 2020 vanaf 10.00 uur open (de sluitingstijd blijft 16.00 uur). Dit is een tijdelijke maatregel in verband met het coronavirus, in elk geval tot en met dinsdag 28 april.


Veiligheid van inwoners en medewerkers

Met deze maatregel willen we de veiligheid van inwoners en bezoekers beter waarborgen. De containers thuis zijn nu eerder vol en mensen moeten wel hun afval, waar nodig, op verantwoorde wijze kunnen wegbrengen. Door eerder open te gaan spreiden we het bezoek en spelen we in op de tijdelijke situatie. De openingstijden van de milieustraat in Balk blijven ongewijzigd. Inwoners van Balk en omgeving kunnen daarnaast op de milieustraat in Lemmer terecht.

Kom op tijd
De ervaring leert dat vooral wat later op de middag wachtrijen ontstaan. Om 16.00 uur sluiten we echt af. Om teleurstelling te voorkomen, vragen we u om op tijd te komen in verband met de langere wachttijd (of op een ander moment terug te komen). Immers, er kunnen minder auto's tegelijkertijd op het milieuterrein. We verwachten met de aangepaste openingstijden het bezoek beter te spreiden, de wachttijd te verkorten en vooral ieders veiligheid te blijven waarborgen.

Kan uw bezoek wachten?
Het verzoek blijft: kan uw bezoek wachten? Kom dan op een ander moment terug. Houd in elk geval rekening met extra wachttijd in deze periode. Daarnaast vragen we u om de afstandsrichtlijnen op de milieuterreinen te volgen:
  • we laten op de milieustraat per keer maximaal 5 auto’s toe in Joure en Lemmer en maximaal 3 auto’s in Balk (max. 2 personen per auto), waarbij kinderen verplicht in de auto blijven;
  • we vragen u om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden (zowel van bezoekers als van medewerkers van de milieustraat);
  • door thuis alvast zoveel mogelijk afval te scheiden kunnen we de doorstroming op de milieustraat bevorderen.

Op deze manier kunnen we de milieustraten op verantwoorde wijze open houden.