DE FRYSKE MARREN - Er is meer geld nodig voor het onderhoud van de wegen. Het college van b&w van De Fryske Marren vraagt daarom de raad om in te stemmen met een voorstel om hiervoor ruim € 1,7 miljoen beschikbaar te stellen. Wethouder Irona Groeneveld: “We merken dat ook in deze branche alles duurder wordt. Ook blijkt uit onderzoek dat er vaker onderhoud nodig is dan we eerst dachten. Er is nu een goed beeld hoeveel geld we jaarlijks nodig hebben voor een veilig en duurzaam wegennet en dat is erg belangrijk. We zijn verantwoordelijk voor het beheer en dat moeten we goed doen.’’

Oorzaken

Naast de stijgende kosten van duurzame materialen is er ook extra geld nodig omdat de wegen die in het veengebied liggen meer en vaker onderhoud nodig hebben dan wegen die daarbuiten liggen. Groeneveld: “Deze wegen hebben extra aandacht nodig omdat door de droogte in de afgelopen jaren het veen sneller inklinkt dan we hadden voorzien. Ook de steeds zwaardere en grotere landbouwvoertuigen zorgen ervoor dat de wegen sneller beschadigen. Hierdoor ontstaan er onveilige situaties die tot mogelijke claims kunnen leiden.”

Duurzaamheid

De Fryske Marren doet mee aan het landelijk initiatief BouwCirculair. Deze samenwerking heeft als doel om de uitstoot van CO2 te verlagen door zoveel mogelijk materialen her te gebruiken. Groeneveld: “Alles wat we doen op dit gebied is natuurlijk winst. Ook kijken we in dit samenwerkingsverband hoe we mooie duurzame oplossingen kunnen bedenken op het gebied van verkeersveiligheid want dat is erg belangrijk.

Toekomst

Om de kosten in de toekomst te dekken stelt het college voor om de onderhoudsbegroting te verhogen. De eerste periode (2023-2024) met € 1,7 miljoen en in de begroting 2025- 2026 vooralsnog rekening te houden een bedrag van € 1,5 miljoen.