DE FRYSKE MARREN - Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning ontvangen 2 inwoners van gemeente De Fryske Marren op dinsdag 26 april een Koninklijke onderscheiding.


Burgemeester Veenstra zal de gedecoreerden op een voor hen passende locatie verassen met de onderscheiding.

De volgende personen krijgen tijdens de Lintjesregen een Koninklijke onderscheiding:

Mevrouw D. (Douwine) Veenstra-Hoekstra (55 jaar), uit Joure.

Mevrouw Veenstra-Hoekstra is al sinds 1998 actief als vrijwilliger op de E.A. Borgerschool in Joure. Zij ondersteunt hier de leraren voor de groepen 1, 2 en 3. Ze verlicht de werkzaamheden van de leraren door allerlei hand- en spandiensten uit te voeren. Ook schoolbreed is mevrouw van grote waarde geweest door te helpen bij de organisatie en begeleiding van spelletjesochtenden en/of eindfeesten van de school.

Vanaf 2004 is mevrouw Veenstra-Hoekstra actief als groepsleider bij de lotgenotengroep van Ypsilon. Ypsilon verenigt familieleden en naasten van mensen die gevoelig zijn voor psychoses. Ook geeft mevrouw hier voorlichting en ze is een motivator voor andere lotgenoten.

De heer J. (Jan) Breeuwsma (75 jaar), uit Wijckel

Meneer Breeuwsma is op vele fronten bekend in Wijckel. Al vanaf 1976 is hij de organisator van de rommelmarkten die muziekkorps Melodia houdt. Ook binnen de Kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Wijckel is hij actief en tevens was hij ouderling-kerkvoogd bij de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Wijckel.

Meneer Breeuwsma is geruime tijd voorzitter van Dorpshuis Irene te Wijckel geweest. Sinds 2013 is meneer Breeuwsma actief als vrijwilliger in het kader van NL Doet. Ieder jaar helpt hij met de organisatie en ook op de dag zelf is hij nauw betrokken. Meneer Breeuwsma is ook jaren elke maand betrokken geweest bij ophalen van het oud papier in het dorp Wijckel.

Sinds 2018 is de heer Breeuwsma lid van een vrijwilligersgroep van dorpsbewoners die in samenwerking met It Fryske Gea het onderhoud van het Wijckeler Bos doet.

Alle gedecoreerden worden Lid in de Orde van Oranje-Nassau.