JOURE - Woensdag 23 september ontvingen de heren Jan Semplonius (20-09-1945) uit Joure en Henk de Wolff (28-02-1942) uit Scharsterbrug een Koninklijke Onderscheiding. Beide heren werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Veenstra overhandigde hen het bijbehorende versiersel tijdens een besloten bijeenkomst ter ere van de Koninklijke Onderscheidingen.

De heer de Wolff is 25 jaar actief geweest als consul van de sportvelden van SC Joure. Daarnaast is hij al 20 jaar onderdeel van het bouwteam dat aanpassingen, verbouwingen en nieuwbouw uitvoert op het terrein van SC Joure. Ook is hij actief in de schoonmaakploeg en is hij al geruime tijd actief als verkeersregelaar bij vele evenementen.

De heer Semplonius zet zich al meer dan 55 jaar in voor SC Joure, zo geeft hij operationeel leiding aan het bouwteam. Ook staat hij elke dinsdag achter de bar en draait hij mee in het kantinerooster op de speeldagen van SC Joure. Hij is actief als verkeersregelaar bij vele evenementen en is actief in de schoonmaakploeg. In de jaren '80 en '90 is hij op bestuurlijk front actief geweest als voorzitter van de technische commissie en voorzitter van het voetbalbestuur.