DE FRYSKE MARREN - Zaterdag 13 juni ontving de heer J.T. Agricola uit Bakhuizen een Koninklijke Onderscheiding. De heer Agricola werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Frans Veltman overhandigde hem het bijbehorende versiersel tijdens de Sacramentsdag bij de Odulphuskerk in Bakhuizen.

Van 1965 t/m 1980 was de heer Agricola actief als leider bij de Jeugdzorg Bakhuizen. Eens per week werd er een avond georganiseerd voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar.

Sinds 1980 tot op heden is de heer Agricola actief als assistent koster bij de St. Odulphusparochie. Hij is aanwezig bij iedere dienst en zorgt dat de deur open is. Bij vorst zorgt hij ervoor dat de paden ijsvrij zijn. Voor Dodenherdenking op 4 mei oefent hij met de kinderen van de basisschool voor het vlag hijsen en op 4 mei zorgt hij dat alles klaar ligt en nadien weer opgeruimd wordt. Op zondagmorgen voor bepaalde vieringen heeft hij het kerkplein geveegd en hangt de vlag uit. Ook ruimt hij na elke viering de boekjes op, hangt alle kniematjes weer op zijn plek en sluit de deuren.

In de periode voor kerst haalt de heer Agricola de adventskrans van zolder en zorgt dat er voldoende groen is voor de bloemschiksters. Ook haalt hij de kerststal van zolder en knipt voor de Palmpasenviering buxustakjes. Vele jaren was hij op donderdagmorgen koster van dienst en zette hij alles klaar voor de ochtendmis. Nu hij luidt hij voor de ochtendmis op woensdagmorgen nog de klok.

Sinds 1988 tot op heden is de heer Agricola zo'n 5 á 6 middagen per week op de begraafplaats te vinden. Weer of geen weer, hij is aanwezig om het kerkhof te onderhouden. Hij pleegt onderhoud aan de diverse onderhoudsmachines t.b.v. het kerkhof. Ook is hij jaren grafdelver geweest, wat nu door zijn leeftijd niet meer lukt. Voor de bezoekers is hij een vraagbaak met zijn grote kennis van de op het kerkhof begraven personen en hun geschiedenis. Hij stuurt een groep van ongeveer 10 vrijwilligers aan voor het onderhoud van het kerkhof, de graven, de paden en de met bomen begroeide borders. Ook adviseert hij desgevraagd veel nabestaanden hoe men het beste de graven van hun dierbaren overledenen kan onderhouden en is ook niet te beroerd om hiermee te assisteren.