JOURE - Op donderdag 3 september ontvangt de heer Andries Kroes - geboren op 29 november 1937 - uit Joure een Koninklijke onderscheiding. De heer Kroes wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Veenstra overhandigt hem het bijbehorende versiersel tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van VerSUS.


Spreekuurhouder bij Werkgroep Uitkeringsgerechtigden

De heer Kroes is in 1999 begonnen als spreekuurhouder bij de Werkgroep Uitkeringsgerechtigden (WUG). De WUG is in 2003 opgegaan in de Vereniging Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten in de gemeente Skarsterlân (VerSUS) die op 26 november 2003 is opgericht.

Voorzitter bestuur van het FSU

Van 2003 tot en met 2006 was de heer Kroes actief in de provinciale belangenorganisaties Fries WAO beraad (tot april 2002) en het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU. Andries was van eind 2003 tot mei 2006 voorzitter van het bestuur van het FSU.

Christelijk Regionaal mannenkoor Cantate Cum Gaudio

Vanaf 2000 tot op heden is de heer Kroes actief als lid van het Christelijk Regionaal mannenkoor Cantate Cum Gaudio. Hij vervult hierin een rol in de projectgroep die concerten organiseert in Noord-Nederland.

Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC)

Vanaf 2002 tot op heden is de heer Kroes actief als adviserend lid van Vakvereniging Het Zwarte Corps. Hij was tot voor kort afdelingsbestuurder van afdeling Friesland en wordt tegenwoordig nog graag als adviseur geraadpleegd. Verder was hij ruim 28 jaar (zeven zittingstermijnen) actief in het Hoofdbestuur als lid en penningmeester tijdens zijn werk in loondienst.