LEMMER/JOURE - Wethouder Jos Boerland keert niet terug in het nieuwe college van gemeente De Fryske Marren. Dit maakte hij dinsdag 12 april bekend tijdens de collegevergadering. Wethouder Boerland: "Ik heb mij de afgelopen 4 jaar met veel plezier ingezet voor de inwoners van De Fryske Marren en deze prachtige gemeente. Het is een enorme eer om dit werk te mogen doen. Ik kijk dan ook terug op een mooie en intensieve periode waarin we, ondanks de beperkingen vanwege corona, samen veel hebben bereikt."

Loopbaan
Jos Boerland is al ruim 20 jaar actief in de lokale politiek. Eerst als secretaris en lid van de steunfractie van VVD De Fryske Marren en vanaf 2010 als raadslid. Sinds de verkiezingen van 2018 is Jos Boerland wethouder van gemeente De Fryske Marren met als belangrijkste portefeuilles financiën, volkshuisvesting, sport en digitale dienstverlening en informatisering.

"De afgelopen 4 jaar hebben we als gemeente mooie resultaten bereikt, waar ik met recht trots op ben. Zo is het woningbouwprogramma in een versnelling gekomen en zijn veel woningbouwprojecten gerealiseerd. De dienstverlening van de gemeente kan inmiddels voor 80% digitaal en ook financieel staat de gemeente er goed voor. Samen met de inwoners hebben we vele mooie projecten mogen realiseren, waaronder de sportnota. Met meer dan 200 verenigingen hebben we samen een sportbeleid gemaakt dat verder gaat dan alleen de sportinfrastructuur en ook rechtdoet aan de maatschappelijke waarde van sport."

Andere keuze
Bij de invulling van een nieuwe coalitie, past ook een andere keuze voor het wethouderschap. Jos Boerland: "Ik blijf mij ook in de toekomst graag actief inzetten voor de samenleving. Op welke wijze, daar ga ik de komende tijd een nadere invulling aan geven." Jos Boerland blijft nog actief als wethouder totdat de nieuwe coalitie is gevormd.