JOURE - De jaarmarkt van de Jouster Merke en de Agrarische Schouw gaan dit jaar vanwege de coronasituatie niet door. Ons college en het bestuur van de Agrarische Schouw vinden het nu niet verantwoord om deze onderdelen door te laten gaan in verband met de grote toestroom van mensen en de te treffen voorbereidingen. Het aantal bezoekers is te groot om de 1,5 meter te kunnen waarborgen. Ook met de versoepeling van de maatregelen per 1 juli is het niet haalbaar om de jaarmarkt en de Agrarische Schouw te organiseren.


Ook muziekpodium en Jouster Merkeloop afgelast

Ditzelfde geldt voor het poppodium op zaterdagavond bij de Jouster toer: dit onderdeel kan vanwege het grote aantal mensen op een beperkt oppervlak niet doorgaan. Ook binnen de iets verruimde maatregelen is het niet haalbaar en niet realistisch om dit te organiseren, zo vindt ook de organisatie Café 't Hert en Stichting Volksvermaak Joure. Samen met hen is dit dan ook besloten. Daarnaast heeft AV’55 besloten om de Jouster Merkeloop dit jaar niet te organiseren. Ondanks de versoepeling van de maatregelen vindt de commissie de omstandigheden te onzeker om een wedstrijd te organiseren.

Spitich mar dúdelijk

“Tige spitich fansels dat dizze eveneminten dit jier net plakfine kinne”, zegt burgemeester Fred Veenstra. “Sawol foar ús ynwenners as ûndernimmers. Mar fanút feiligens kinne we dit no net dwaan en mei it each op de tariedings is der no dúdlikens nedich foar ûndernimmers. It binne te grutte eveneminten, we kinne dêr gjin risiko’s yn nimme as wy de 1,5 meter-eask net waarboargje kinne”.

Veiligheid voorop

Voor de horeca zorgt de toestroom van bezoekers op de vierde donderdag in september voor veel omzet. Het is dan ook een lastig besluit om de jaarmarkt en de Agrarische Schouw dit jaar over te slaan. Beide evenementen trekken jaarlijks veel bezoekers: 25.000 bij de jaarmarkt en 5.000 bij de Agrarische Schouw. Deze aantallen zijn te groot om de 1,5 meter te kunnen waarborgen, dat is gewoonweg niet haalbaar. Bovendien kunnen we in verband met de te treffen voorbereidingen de besluitvorming niet verder vooruitschuiven. Natuurlijk kunnen de terrassen onder de huidige voorwaarden open - net als nu - maar de bezoekersstroom die er normaal die dag door de jaarmarkt is, is onder deze omstandigheden niet verantwoord.

Besluit over kermis en paardenkoersen nemen we later

Voor 1 september nemen we in overleg met de betrokkenen een besluit over het wel of niet doorgaan van de kermis en de paardenkoersen, in aangepaste vorm. Er is contact met zowel de kermisexploitant als de Harddraverij- en renvereniging Joure om te kijken naar aangepaste mogelijkheden die er zijn binnen de landelijke richtlijnen. De verruiming van de maatregelen bieden mogelijkheden voor deze beide onderdelen.