JOURE - Op donderdag 9 juli om 16.00 uur verloot wethouder Jos Boerland digitaal tien kavels voor de bouw van twee-onder-één-kapwoningen in ons uitbreidingsplan Wyldehoarne fase 3B II. Wilt u – samen met uw medebouwer - meedoen aan deze (digitale) verloting? Schrijf u dan als duo in via het inschrijfformulier op onze website. Inschrijven kan nog tot en met dinsdag 30 juni. Wanneer u zich inschrijft voor de digitale verloting ontvangt u hiervoor uiterlijk op dinsdag 7 juli een persoonlijke uitnodiging - met daarin uw inloggegevens - voor de digitale verloting.


Heerlijk wonen in Wyldehoarne

Het waterrijke plan ligt aan de noordoostzijde van Joure en is onderdeel van een eerdere uitbreiding in dit gebied. De kavels zijn allemaal direct gelegen aan het recreatieve water en bieden veel privacy. De woonwijk wordt - net als onze andere nieuwbouwwijken - gasloos gebouwd. Als mogelijk toekomstige bewoner moet u dus zelf zorgen voor een alternatieve verwarmingsbron. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een warmtepomp. U bent in ieder geval vrij in het kiezen van uw eigen leverancier. Kijk voor mogelijkheden en inspiratie ook eens naar het energiebesparingsproject Tûk Wenjen van gemeente De Fryske Marren: www.tukwenjen.nl.

Bouwen twee-onder-één-kapwoning

Voor de bouw van een twee-onder-één-kapwoning heeft u een medebouwer nodig. Voorwaarde is dat deze medebouwer een particulier is, dus geen aannemersbedrijf. Deze medebouwer moet bekend zijn op het moment van inschrijven. U schrijft zich dan ook in als koppel wanneer u mee wilt doen met de verloting op donderdag 9 juli. U en uw medebouwer kunnen zich dus niet afzonderlijk inschrijven.

Vragen of meer informatie?

Informatie over (de kavels van) Wyldehoarne 3B, de verloting en voorwaarden vindt u op de website ‘Wonen in De Fryske Marren’. Voor vragen kunt u, van dinsdag tot en met donderdag, contact opnemen met Wieneke Riemersma via telefoonnummer 14 05 14.