JOURE - Half oktober start men met het vernieuwen van de brede omliggende hoofdpaden op de begraafplaats Westermeer in Joure. Dit doen we om de toegankelijkheid voor de bezoekers te verbeteren en ongemakken te voorkomen. In de periode dat we aan de paden werken, is de begraafplaats gewoon open. De werkzaamheden duren ongeveer een week. We doen ons uiterste best om eventuele hinder voor bezoekers te beperken, maar kunnen dit niet volledig voorkomen.


Verbeteren toegankelijkheid paden

De huidige hoofdpaden zijn aan vervanging toe. Daarom gaan we de paden (zie geel gearceerde op de afbeelding) hoger leggen en voorzien van asfalt met een laag schelpen. Zo lijkt het een schelpenpad, maar heeft het de functionaliteit van een asfaltpad. De randen vullen we op met grond zodat er een betere overloop is naar het gras.

De aanpassingen zorgen ervoor dat de paden droger, schoner en netter blijven. Zo zorgen we ervoor dat de begraafplaats ook voor bijvoorbeeld mindervalide personen goed begaanbaar is. Daarnaast krijgt onkruid geen kans meer om door de paden heen te groeien wat momenteel het geval is. De paden blijven op dezelfde plek en houden dezelfde afmetingen.

Wat doen we nog meer?
Eerder hebben we graspaden gemaakt van de kleine tussenpaden. Uit ervaring weten we dat dit functioneel is en niet drassig wordt. Daardoor – en doordat we hoogteverschillen gelijk hebben gemaakt – is het beter toegankelijk voor bezoekers. Dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd op de begraafplaats in Lemmer en Harich.

Heeft u vragen?
Bel voor meer informatie met Piet Visser, coördinator ruimtelijk beheer, via telefoonnummer 14 05 14, of stel uw vraag via ons contactformulier.