LANGWEER - Deze week, tijdens de Himmelwike, werd in de gemeente afval opgeruimd op plekken waar dat helemaal niet hoort. Op maandag 21 maart werd het spits afgebeten door dorpsscholen ABBS de Fluessen en OBS it Swannestee in Langweer. Gewapend met prikstokken, handschoenen en vuilniszakken werd er zwerfvuil opgeruimd en De Fryske Marren klaargemaakt voor het voorjaar. De Himmelwike vond plaats van maandag 21 tot en met vrijdag 25 maart (week 12) waar zo'n 1.200 basisschoolleerlingen van zestien scholen aan meededen.

Wethouder op bezoek bij "De Spoarsiker" en OBS De Ynset

Tijdens de Himmelwike bracht wethouder afval Irona Groeneveld een bezoek aan OBS De Ynset in Rottum en P.C.B.S. "De Spoarsiker" in Echtenerbrug. Daarbij vertelde zij de kinderen iets over afval en afvalinzameling. En ook over het belang van het goed scheiden van afval. Op die manier kan afval weer als grondstof worden hergebruikt voor nieuwe producten. Daarnaast konden de kinderen van De Spoarsiker een kijkje nemen in de cabine van een vuilnisauto van de gemeente. Na deze activiteiten gingen zij op pad om zwerfafval op te ruimen.

Internationaal afvalproject 'De Schone Stad'

De kinderen van De Ynset deden daarnaast mee aan het internationale afvalproject 'De Schone Stad'. De Schone stad is een project voor groep 7 en 8 over afval, circulaire economie en duurzaamheid in Nederland en de Roemeense stad Medias, de zusterstad van onze gemeente. De leerlingen hebben samen met de wethouder diverse opdrachten gedaan uit het programma waarna de wethouder de leerlingen informatie gaf over de afvalverwerking in de gemeente en het belang hiervan.

Over de Himmelwike

Eén keer in het jaar vindt de Himmelwike plaats. Scholen kunnen zich hiervoor aanmelden en ontvangen dan een lespakket. Daarnaast kunnen zij meedoen om zwerfafval op te ruimen in de omgeving van de school.Het doel van deze actie is onder andere bewustwording van zwerfaval en wat ze hieraan kunnen doen. De prikstokken, vuilniszakken en handschoenen worden door gemeente De Fryske Marren beschikbaar gesteld. De Himmelwike in De Fryske Marren wordt mede ondersteund door informatiecentrum Mar & Klif, afdeling Groen Doen, in Oudemirdum.