DE FRYSKE MARREN - Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning hebben 9 inwoners van gemeente De Fryske Marren op vrijdag 24 april een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Vanwege het Corona virus is de daadwerkelijke uitreiking tijdens de lintjesregen uitgesteld tot een, door de Kanselarij der Nederlandse Orden, nader te bepalen moment. Burgemeester Veenstra stelde alle gedecoreerden telefonisch op de hoogte van de benoeming.


De volgende personen krijgen in De Fryske Marren tijdens de zogenoemde lintjesregen een Koninklijke onderscheiding:

De heer H.T. (Hielke) Veenstra uit Oudehaske (geboren 12 juli 1947)

De heer Veenstra was voorzitter van Christelijke Basisschool de Tarissing te Oudehaske. Tot op heden is hij vrijwilliger en bestuurslid/penningmeester van Uitvaartvereniging Nannewiid te Oudehaske. Ook is hij tot op heden vrijwilliger en secretaris bij de combinatie van uitvaartverenigingen Ring Heerenveen. Daarnaast is hij actief als vrijwilliger en bestuurslid bij de Protestantse Gemeente te Oudehaske en is hij actief als vrijwilliger bij de Dorpskrant De Baerch.
De heer Veenstra wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H. (Henk) Waterlander uit Sint Nicolaasga (geboren 28 maart 1952)

De heer Waterlander was vrijwilliger bij het 4 mei comité in Sint Nicolaasga en ook was hij bestuurslid/penningmeester en vicevoorzitter van het Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga. Tot op heden is hij vrijwilliger bij de Bond Friese Vogelwachten en ook is hij actief als vrijwilliger en bestuurslid bij buurtvereniging Gaastweg in Sint Nicolaasga.
De heer Waterlander wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer I. (Ids) Wijnja uit Scharsterbrug (geboren 21 december 1945)

Vanaf 1979 tot op heden is de heer Wijnja actief als vrijwilliger bij Tennisvereniging Joure. Dankzij zijn inspanningen is het een mooi aangelegd en goed onderhouden park. Hij is lid van de parkcommissie, en draagt ook zorg voor het onderhoud van het clubgebouw en de technische zaken. Daarnaast heeft zich ingezet voor de renovatie van de kantine en het meubilair.
De heer Wijnja wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer S. (Sabe) Kracht uit Joure (geboren 18 mei 1946)

De heer Kracht was actief als kaderlid/coördinator en daarna bestuurslid van de Stichting OWG (OnderwijsWerkGroep). Ook was hij bestuurslid en voorzitter van diverse verenigingen, waaronder de volleybalvereniging, Oranjevereniging, het dorpsbelang en de dorpskrant. Hij is tot op heden actief als secretaris van Sint Geertruidsleen, een studiefonds. Ook is hij nog altijd actief als scriba van de Protestantse Gemeente Joure.
De heer Kracht wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.L. (Jan) Troost uit Wijckel (geboren 6 maart 1950)

De heer Troost was vrijwilliger bij de Nederlandse Basketball Bond Den Haag, het Rode Kruis Ziekenhuis te Den Haag en de Hervormde Gemeente van Alphen a/d Rijn. Daarnaast was hij actief binnen de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam e.o., de Orgelcommissie van de Dorpskerk Barendrecht en ook op verschillende fronten actief als vrijwilliger in Brazilië en Frankrijk. Hij was penningmeester van het CDA, afdeling Gaasterlân-Sleat en eveneens van het dagelijks bestuur van CDA Fryslân. Hij was penningmeester van het interkerkelijk koor De Tsjerkesjongers en is tot op heden lid en voorzitter van de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Wijckel.
De heer Troost wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw T.A. Tiny de Boer – Rottiné uit Balk (geboren 15 juli 1950)

Mevrouw de Boer-Rottiné was actief als vrijwilliger bij Zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie en ook was ze vrijwilliger bij de Zondagsschool van de Baptistengemeente Lemmer. Ze was voorzitter van het Rode Kruis, afdeling Gaasterlân Sleat en gemeenteraadslid bij de voormalig gemeente Gaasterlân Sleat. Ook was ze van bestuurslid van de Reumapatiëntenvereniging, afdeling Zuidwest Friesland. Tot op heden is mevrouw de Boer-Rottiné vrijwilliger bij verzorgingshuis Talma Hiem in Balk.
Mevrouw de Boer-Rottiné wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer B.S. (Ben) Hogeterp uit Joure (geboren 22 september 1947)

De heer Hogeterp was vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Dronyp en tevens voorzitter van It Rypster Tsjerkekoar. Ook was hij voorzitter van vocaal ensemble Cantatiblé Langweer en initiator, oprichter en voorzitter van de Stichting Joure - Laranjal do Jari. Tot op heden is hij vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Joure en secretaris van Christelijk Regionaal Mannenkoor Cantate Cum Gaudio. Daarnaast is hij voorzitter van de Werkgroep Fairtrade en arbeidscoach en mentor bij Vluchtelingenwerk Nederland, kantoor Joure/De Fryske Marren.
De heer Hogeterp wordt Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer F.H. (Fulco) Stallmann uit Sint Nicolaasga (geboren 25 augustus 1964)

De heer Stallmann was initiatiefnemer en organisator van een squashtoernooi te Baarn en een Golftoernooi in Sint Nicolaasga. Hij was lid van het hoofdbestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW, penningmeester van Amnesty International groep Doniawerstal, vrijwilliger bij Openbare Basisschool de Beuk te Sint Nicolaasga en voorzitter van de Land Rover Club Holland. Tot op heden is hij actief als medeoprichter, penningmeester en voorzitter van de Stichting Water voor Masai, lid en voorzitter van de RvC Groningen Internet Exchange en voorzitter van de Stichting Parochiehuis te Sint Nicolaasga. Ook is lid en president van de RvC van PGI Nonwovens B.V. Tot slot is hij al sinds lange tijd actief als reserve-officier bij het Commando Landstrijdkrachten.
De heer Stallmann wordt Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met zwaarden.

De heer J. (Jan) Vermaning uit Joure (geboren 23 oktober 1961)

De heer Vermaning was actief als voorzitter van de sportvereniging Wik-FTC te Heerenveen en ook als trainer en begeleider bij V.V. Oudehaske. Hij was initiator en (mede)componist van een hymne voor gemeente De Fryske Marren en ook was hij initiator, vormgever en uitvoerend musicus voor het project ‘Er reed een trein naar Sobibor’. Hiervoor ontving hij de Rachel Borzykowskipenning. Tot op heden is hij actief als bestuurslid, dirigent en uitvoerend musicus bij de Stichting Noord Nederlands Kamer Koor en is hij vrijwilliger bij de herdenking van gemeente De Fryske Marren van de Stichting Nationale Herdenking.
De heer Vermaning wordt Officier in de Orde van Oranje-Nassau.