JOURE - Vanaf half februari tot eind maart gaat de gemeente aan de slag met een aantal groenwerkzaamheden langs de Haskerveldweg in Joure.


Zo wordt het plantsoen aan de achterzijde van het Stjoerboard gerenoveerd waarbij men de biodiversiteit gaat vergroten. Hierdoor is het een voedselbron en verblijfplaats voor vogels en andere dieren. Daarnaast vervangt men de verhoogde bestrating tussen de fietspaden en de voetpaden door bloemrijk gras, gericht op flora en fauna. Zo ontstaat er straks, in combinatie met de plantsoenrenovatie, een kleurrijk bloemenlint langs de Haskerveldweg geschikt voor bijen, vlinders en vogels.

Ook vervangen de gemeente een aantal aangetaste/zieke essenbomen in de bochten van de Haskerveldweg door esdoorn bomen. Verderop langs de Haskerveldweg worden de houten geluidswallen gerepareerd. Deze werkzaamheden vinden plaats in het voorjaar (april/mei). Tot slot worden de glazen wanden gereinigd.