JOURE - Op woensdag 21 juni is de groenvisie 'Een (be)leefbare gemeente voor mens en dier' door de gemeenteraad vastgesteld. Deze groenvisie is mede tot stand gekomen door de input van een groep enthousiaste inwoners die met ons hebben meegedacht. In de groenvisie is er aandacht voor de kwaliteit, veiligheid en biodiversiteit van groen. Er komt meer mankracht en budget om het groen op het juiste onderhoudsniveau te brengen.

Wethouder Luciënne Boelsma: "Grien makket gelokkich en dêrom moat elkenien tichteby hûs genietsje kinne fan it grien. It is wichtich foar in noflike en sûne leefomjouwing en hurd nedich om ús gemeente te beskermjen tsjin drûchte, hjitte en ekstreme reinfal. Dêrnjonken soarget it ôfwikseljende lânskip fan ús gemeente elke kear foar in oare belibbing fan de omjouwing en de histoarje".

Goede balans tussen biodiversiteit, veilig en netjes
Met deze groenvisie willen we zorgen voor een goede balans tussen groen en stenen, natuur en recreatie, mensen en dieren. Hier hebben inwoners samen met de gemeente over meegedacht tijdens meerdere (online en fysieke) bijeenkomsten. Per gebied bekijken wat we gaan doen als het gaat om veilig/netjes, vervanging groen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. In het centrum van de dorpen en de stad is de beleving van het groen vooral veilig en netjes.

Het eigen karakter per dorp of in de stad wordt versterkt, waardoor het beeld groener wordt. Voor de dorps- en stadsranden, het buitengebied en de bedrijventerreinen komt de nadruk te liggen op natuurlijke overgangen naar het omliggende landschap. Groene verbindingen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en het gebruik van het groen, ze zijn bepalend voor de identiteit. Het natuurlijk beeld biedt groen met een landschappelijke uitstraling dat het best past bij de wijken aan de rand van de dorpen en de stad waar voldoende ruimte is.

Uitbreiding wijkteams
Als aanvulling op de functiewijzigingen van de wijkbeheerders en door de bijkomende extra werkzaamheden voor achterstallig onderhoud wordt het wijkteam uitgebreid met 8 fte. We streven naar een toekomstbestendige organisatie. Daarom breiden we de wijkteams uit met junior medewerkers, zodat zij nu en in de toekomst de taken kunnen overnemen. We bieden hen een praktijkrijke opleiding met een baangarantie en volop ontwikkelmogelijkheden. Naast de jonge medewerkers kunnen eventuele zij-instromers gebruikmaken van deze mogelijkheid. Deze opleiding zetten wij op samen met diverse partners.