JOURE/LEMMER - De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft woensdag 10 november unaniem de begroting voor 2022 vastgesteld. In de begroting is voor ruim € 3,5 miljoen aan nieuw beleid meegenomen. Dit is €2 miljoen meer dan dat bij de perspectiefnota gepland was. Ook hoeft er niet meer streng bezuinigd te worden zoals verwacht vanaf 2023. De gemeenteraad heeft op het voorstel van het college een paar wijzigingen doorgevoerd.

Ruimte voor nieuw beleid

In de begroting is ruimte gemaakt voor forse investeringen en meer structurele ruimte voor met name het sociaal domein. De opvallendste investeringen zitten in duurzaamheid, digitalisering en de toeristische sector. Ook voor projecten als het Brûsplak Joure, de huisvesting van verenigingen in Balk en de samenvoeging van de sportvelden van Sint Nicolaasga en Idskenhuizen is ruimte.

Wethouder Jos Boerland: "Met de begroting voor 2022 en verder hebben we niet alleen de bezuinigingen uit het verleden ingevuld, we hoeven ons op dit moment ook geen zorgen te maken over nieuwe bezuinigingen. Er is ruimte voor nieuw beleid, en we hoeven de belasting ook niet extra te verhogen. Een huishoudboekje om trots op te zijn."

Aanpassingen door de gemeenteraad
Tijdens de behandeling door de gemeenteraad zijn vier zogenaamde amendementen vastgesteld. Een amendement is een wijziging van het voorstel en dus de begroting. Zo wordt er voor de bibliotheken in onze gemeente een eenmalige extra subsidie van €10.000,- uitgekeerd om een gat in de begroting te vullen. Voor kleine duurzaamheidsinitiatieven trekt de gemeenteraad €100.000,- uit om renteloze leningen te verstrekken. De grootste wijziging is op het gebied van inburgering, waarvoor volgend jaar €147.000,- extra wordt vrijgemaakt. Ek is foar elke skoalle yn De Fryske Marren in lyts budzjet beskikber steld om Frysktalige boeken foar de skoalbibleteek te keapjen.

Digitaal raadpleegbaar
Een noviteit is dat de begroting binnenkort in zijn geheel digitaal raadpleegbaar en doorzoekbaar is. Niet als PDF, maar eenvoudig navigeerbare website. Alle gemeentelijke financiële stukken zoals perspectiefnota, jaarrekening en begroting vanaf 2022 zullen op deze manier gepresenteerd aangeboden worden.