JOURE - In de Benchmark Nederlandse gemeenten wordt onderzocht welke gemeenten hun financiële huishouding het beste op orde hebben. De Fryske Marren scoort een 9 op een schaal van 10 en zit hiermee - als enige Friese gemeente - in de landelijke top 10, in de categorie van gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners.


'We scoren goed op de kengetallen'

Bij het onderzoek kijkt men bij alle gemeenten naar vijf financiële kengetallen: solvabiliteit, netto/gecorrigeerde schuldquote, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte, belastingcapaciteit en de jaarlijkse gemeentelijke begroting. Onze gemeente is blij met deze score in de jaarlijkse benchmark. We hebben ook steeds bewust ingestoken op financiële stabiliteit: op tijd inspelen op de tekorten in de zorg, terughoudend zijn bij investeren in nieuw beleid en op tijd bezuinigen. Op die manier blijven we financieel stabiel en houden we ruimte om de nodige investeringen in voorzieningen te kunnen doen en de kwaliteit van onze leefomgeving en de zorg op orde te houden.

Crisisperiode vraagt om inzicht
De coronacrisis legt flink beslag op de financiën van de gemeente. Juist nu is het dan ook belangrijk om inzicht in onze financiën te hebben. Er is een crisisnota in voorbereiding bij het college, hiermee brengen we in kaart welke financiële en maatschappelijke gevolgen de coronacrisis heeft voor de gemeentelijke organisatie en voor inwoners en bedrijven, voor zover we hier nu zicht op hebben. Zo zijn er een aantal tegemoetkomingen afgesproken voor zowel inwoners, ondernemers als verenigingen, zoals de mogelijkheid om later belasting te betalen. Dit is mogelijk omdat we de financiële boekhouding goed op orde hebben.

Op de website van het platform Consultancy.nl vindt u de volledige onderzoeksresultaten van deze benchmark.