JOURE/LEMMER - Energielasten stijgen en drukken steeds meer op de woonlasten. Een gemiddeld gezin betaalde tot voor kort jaarlijks ongeveer €770,- aan elektriciteit. Door de stijgende prijzen is dit inmiddels opgelopen tot ruim € 2000,- Huishoudelijke apparaten zijn een grote kostenpost op de energierekening. Inwoners van gemeente De Fryske Marren kunnen daarom een energieverbruiksmeter lenen. Deze verbruiksmeter maakt duidelijk hoeveel stroom een huishoudapparaat verbruikt en hoeveel dat kost.

Meten is weten
De energieverbruiksmeter geeft aan wat het energieverbruik is van bepaalde apparaten. Een inwoner ziet dus meteen hoeveel energie wordt gebruikt als de magnetron even aan staat of als de wasmachine draait. Hierdoor wordt de inwoner bewust van het energieverbruik. Meestal leidt dit tot minder energieverbruik en dus tot een lagere energierekening.

Sluipverbruik
Wethouder Frans Veltman: 'No't de enerzjyprizen omheech gean, wurdt it hieltyd wichtiger om goed te letten op dyn enerzjyferbrûk. Omdat sels apparaten yn stand-by modus elektrisiteit ferbrûke. Op jierbasis brûkt in trochsneed húshâlding dêrtroch likernôch 450 kWh mear. Dat is, útgeande fan gemiddeld 53 sint, goed € 240. En de priis fluktuearret op it stuit noch enoarm. It brûken fan in ferbrûksmeter smyt net allinnich jild op. As je grip krije op enerzjyferbrûk, wurde je faak ek entûsjast foar folgjende stappen yn wenningferduorsuming'.

Energieverbruiksmeter lenen
Inwoners kunnen via een aanvraagformulier op de website www.tukwenjen.nl de energieverbruiksmeter aanvragen. Na het invullen van het formulier neemt de gemeente binnen zeven dagen contact op.

Gratis hulp en ondersteuning bij het verlagen van de energierekening
Tûk Wenjen is het energiebesparingsproject van gemeente De Fryske Marren. Inwoners die lastig rond komen kunnen tot 31 juli ook een energie kadobon aanvragen. Naast de bon wordt bij de gemeente ook ingezet op energiecoaches. Een energiecoach komt bij de mensen thuis en kijkt samen met de bewoners hoe er energie bespaard kan worden. Inwoners met koopwoningen kunnen gebruik maken van een tijdelijke korting op aanvullende adviesproducten en adviesgesprekken voor het verduurzamen van de eigen woning. Meer weten? Kijk op www.tukwenjen.nl