JOURE - Vanwege de dringende woonopgave in De Fryske Marren zoekt het college naar mogelijkheden om, als aanvulling op de bouw van permanente woningen, tijdelijke (kleine) woningen te bouwen. Het college van b en w wil graag weten of het haalbaar is om tijdelijke woningen te bouwen op de plek waar de voormalige snelweg A7 in Joure lag. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. Als de raad in juli akkoord gaat met het voorstel dan wordt het haalbaarheidsonderzoek gestart.

Woningen bedoeld voor specifieke groepen
Deze tijdelijke- en/of flexibele (kleine) woningen zijn bedoeld voor een aantal specifieke groepen, zoals: starters, internationale werknemers en mensen die met spoed een tijdelijke woonplek zoeken (bijvoorbeeld door een echtscheiding). Deze woningen worden voor circa 15 jaar gebouwd en de bewoner krijgt een tijdelijk huurcontract tot maximaal één jaar.

Waarom deze locatie?
Er zijn een paar redenen om juist deze locatie te onderzoeken. We gaan nu uit van 150 woningen, omdat er erg veel behoefte is aan deze flexibele woningen en om diensten zoals een huismeester en aanvullende activiteiten te kunnen betalen. Dit aantal kan het beste bij één van de grote kernen, zodat de bewoners van de voorzieningen in die kern gebruik kunnen maken. Daarnaast is deze potentiële locatie geschikt, omdat deze grond al van de gemeente is en grondaankoop anders veel tijd kost. Hierdoor kan de ontwikkeling redelijk snel gaan. Verder is de A7-zone goed ontsloten en biedt de locatie voldoende ruimte.

Het laatste besluit over de grond van de A7-zone is genomen in 2012. Toen heeft de gemeenteraad van Skarsterlân besloten dat een invulling met woon-werklocaties wenselijk is. Nu we de grond als gemeente in eigendom hebben, kan de invulling verder worden onderzocht.