DE FRYSKE MARREN - Een goed mobiel netwerk willen we allemaal, maar antennes liever niet. Om te zorgen dat een antenne op een locatie wordt geplaatst die wenselijk is voor het mobiele netwerk én voor de inwoners, zijn door het college van burgemeester en wethouders beleidsregels antennes vastgesteld.

De beleidsregels antennes zijn geschreven voor het plaatsen van omgevingsvergunning-plichtige antenne-installaties voor mobiele communicatie. Dit zijn antenne-installaties met een hoogte tussen de 5 en 40 meter. Ook staat er in de beleidsregels antennes omschreven hoe wij omgaan met vergunningsvrije antennes op gemeentelijk eigendom.

Doel beleidsregels antennes

Met de beleidsregels antennes kunnen we duidelijkheid bieden over de aanleg van antenne-installaties en de zorgen om veiligheid, gezondheid en openbare ruimte aanpakken.

Voor inwoners en direct betrokkenen

In de beleidsregels antennes staat beschreven hoe de gemeente omgaat met verzoeken en hoe de gemeente inwoners of belanghebbenden meeneemt in het proces van antenneplaatsing. Zo wordt in samenspraak met de aanvrager plaatselijk belang betrokken, directe omwonenden geïnformeerd en kan er een informatieavond worden georganiseerd. Op deze manier betrekken we de aanvrager, inwoners en andere belanghebbenden bij het proces om tot een optimale uitkomst te komen.

Over de beleidsregels antennes

De beleidsregels antennes beschrijft met name de voorwaarden bij antenneplaatsing. Ook gaan de beleidsregels in op de wijze waarop de communicatie plaatsvindt en de participatie wordt toegepast.

De rol van de gemeente

De gemeente moet het mogelijk maken antenne-installaties van 5 meter of hoger te plaatsen in de gemeente. Ook is de gemeente wettelijk verplicht (Telecommunicatiewet) om gemeentelijke bouwwerken beschikbaar te stellen voor antenne-installaties kleiner dan 5 meter. Deze en nog een aantal verplichtingen zijn verwerkt in de beleidsregels antennes. De ruimte en invloed die de gemeente heeft, is zo goed mogelijk benut en verwerkt in de beleidsregels antennes.