DE FRYSKE MARREN - Gemeente de Fryske Marren is winnaar van de landelijke titel ‘Middelgrote gemeente met schoonste winkelgebieden’ in de verkiezing ‘Schoonste winkelgebied 2019’. De gemeente scoort goed op het decoratieve groen en de bestrating. De bezoekers ervaren een veilig gevoel en vinden de winkeliers erg betrokken. Het onderzoek toont ook aan dat er weinig onkruid aanwezig is en dat de afvalbakken makkelijk te vinden zijn. De totaalscore is 7,59.

Onderzoek in vier winkelcentra
Het onderzoek door NederlandSchoon vond afgelopen zomer plaats in de winkelcentra van Joure, Balk, Lemmer en Echtenerbrug. Per gebied zijn minimaal 40 inwoners geïnterviewd. De Fryske Marren deed dit jaar voor het eerst mee, de verkiezing vond voor de zevende maal plaats. De medewerkers van NederlandSchoon kwamen persoonlijk langs om de prijs te overhandigen aan wethouder Irona Groeneveld en de medewerkers van afvalbeheer: Michiel Mink, Sjoerd Holtrop, Jan de Vries en teamleider Johannes Talman. Zij namen de prijs dankbaar in ontvangst. De gemeenten Heerenveen (score 7,53) en Purmerend (7,37) werden tweede en derde in de categorie middelgrote gemeenten.

Opsteker voor medewerkers, winkeliers en vrijwilligers
Wethouder Irona Groeneveld: “We zijn erg trots op deze prijs. Het is een grote opsteker voor onze medewerkers, winkeliers en bijvoorbeeld ook de rommelrinners; zij zorgen er samen voor dat de winkelgebieden een fijne en schone plek zijn om te verblijven. Het laat ook zien dat we al goed op weg zijn met onze ambitie om Fryslân 100% zwerfafvalvrij te maken.” De Fryske Marren is één van de Friese gemeenten die samenwerken aan een 100% zwerfafvalvrij Friesland, samen met Omrin, Circulair Friesland, Friese Milieu Federatie en NederlandSchoon.

Online Scorebord Schone Winkelgebieden
Om het belang van schoon zichtbaar te maken geeft NederlandSchoon elk jaar handvatten aan de deelnemers. Daarbij helpt het interactieve Scorebord Schone Winkelgebieden nederlandschoon.databank.nl/dashboard waar de resultaten worden gedeeld van het afgelopen jaar. De resultaten van 2019 zijn vanaf 31 oktober te bekijken. Je kan dan in één oogopslag zien hoe een winkelgebied scoort ten opzichte van andere winkelgebieden en gemeenten, welke thema’s het goed doen en welke thema’s extra aandacht verdienen.

Over NederlandSchoon
Een Nederland vrij van zwerfafval is belangrijk voor mens, dier en milieu. NederlandSchoon werkt daarom al 28 jaar intensief samen met bedrijven, burgers, maatschappelijke instanties en overheid om zwerfafval aan te pakken en ervoor te zorgen dat een schone omgeving de norm wordt en blijft. Door middel van onderzoeken, samenwerkingen, het delen van kennis en het geven van advies, wordt niet alleen meer bewustwording, maar ook gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd. Een voorbeeld van deze aanpak is Supporter van Schoon, een landelijk initiatief dat mensen verenigt en activeert om zo een grotere vuist tegen zwerfafval te maken. Ga voor meer informatie naar www.nederlandschoon.nl of www.supportervanschoon.nl.