JOURE - Mooi, duurzaam en passend in de omgeving, zo omschrijft het college van burgemeester en wethouders het ontwerp van de wandel- en fietsbrug tussen de woonwijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure. Het college zet met dit besluit een nieuwe stap voorwaarts die nodig is om de huidige brug te vervangen. De gemeenteraad besloot in 2019 om de huidige brug met haar iconische pijlers, te vervangen omdat renovatie niet toekomstbestendig en bovendien erg kostbaar is. Vervolgens is er samen met de inwoners van de wijk gekeken naar de mogelijkheden en de wensen die er leefden.

Inspraak

Vanaf het allereerste begin hebben inwoners van de wijk meegepraat over het ontwerp en over de eisen waaraan de nieuwe burg moest voldoen. Door corona heeft het proces enige vertraging opgelopen, maar wethouder Irona Groeneveld is desondanks erg blij met de gevolgde werkwijze: ''We hebben enquêtes gehouden, inspraakavonden georganiseerd en de ontwerpen zijn aan de wijkbewoners voorgelegd. Ik ben blij dat veel mensen hebben meegedacht en hun mening hebben gegeven". Toch realiseert de wethouder zich dat ze niet iedereen tevreden heeft kunnen stellen: "Het is een zorgvuldig proces geweest, maar zoveel mensen, zoveel wensen en helaas hebben we niet aan alle wensen kunnen voldoen. De raad heeft een budget van € 440.000,- beschikbaar gesteld voor een nieuwe brug en ik denk we voor dat bedrag met de gezamenlijke inspanningen van ontwerper, inwoners en gemeente een mooi en veilig alternatief voor de huidige brug hebben gerealiseerd".

Het ontwerp

De brug is ontworpen door architectenbureau IPV Delft en voldoet aan de uitgangspunten: transparant ontwerp, minimale breedte van 2,60 meter, een onderdoorvaarhoogte van 1,80 meter in verband met eronder door kunnen suppen of schaatsen. Ook een iconisch element en het 'beleven' van de waterwereld hebben geleid tot het eindresultaat. In het ontwerp zijn ook twee grote pylonen toegevoegd. Dit maakt dat de brug net als bij de huidige brug een bijzondere uitstraling krijgt.

Constructie huidige brug

De brug is in 2008 gebouwd. Het ontwerp en de gebruikte materialen door de bouwer, zijn helaas onvoldoende duurzaam gebleken. Delen van de brug zijn daardoor een stuk lastiger in het onderhoud dan voorzien en de brug blijkt te vroeg in een slechte staat te zijn. Het éénmalig onderhoud zou de gemeente € 240.000,- kosten. De gemeenteraad vond dit bedrag - bij afweging tegen andere noodzakelijke uitgaven - te hoog. Bovendien moest de gemeente daarna nog rekening houden met een hoge, jaarlijkse onderhoudslast. De nieuwe brug is wel onderhoudsvriendelijk en duurzaam.

Hoe nu verder?

Met de vaststelling van het ontwerp gaan we een nieuwe fase in. Irona Groeneveld: ''Het duurt nog even voordat de huidige brug vervangen is en de nieuwe brug er definitief staat, maar de komende periode gaan we kijken naar welke materialen er gebruikt zullen worden. De wethouder stipt daarbij aan dat ze rekening houdt met de economische situatie en de huidige schaarste op bouwmaterialen: "We gaan nu een volgende fase in en we doen ons best om de nieuwe brug zo snel mogelijk te realiseren."