DE FRYSKE MARREN - Op 7 november start een campagne die gericht is op het voorkomen van geldproblemen. De campagne is een samenwerking tussen gemeente De Fryske Marren, woningcorporaties Accolade en Dynhus en huurdersorganisaties. In de campagne komen mensen aan het woord die zelf met schulden te maken hebben gehad en hulp gezocht hebben. Zij doen een oproep om bij geldzorgen op tijd in actie te komen.

Herkenbare verhalen

Door de hoge energieprijzen en sterke inflatie komen steeds meer huishoudens in financiële moeilijkheden. Om schulden te voorkomen is het voor gemeente en woningcorporaties van belang dat mensen tijdig aan de bel trekken. Door ervaringsdeskundigen hun eigen verhaal te laten vertellen, willen de organisaties bereiken dat mensen met geldzorgen of schulden in actie komen en contact opnemen met instanties die hulp kunnen bieden.

Schaamte

De ervaringsdeskundigen vertellen over hun problemen en hoe ze geholpen werden. Ze zijn letterlijk het gezicht van de campagne. Ze delen hun verhalen in filmpjes en interviews en op flyers en posters. Schaamte is een belangrijke oorzaak waarom men niet aan de bel trekt. Des te moediger is het dat deze mensen wilden meewerken aan de campagne. De problemen die ze hadden waren ingrijpend en de hulp die ze kregen erg waardevol. Ze durfden over hun schaamte heen te stappen om mensen in vergelijkbare situaties te kunnen helpen.

Campagnematerialen

In de campagnematerialen wordt verwezen waar men voor hulp terecht kan. De filmpjes en interviews zijn geplaatst op de websites en social mediakanalen van gemeente De Fryske Marren en van woningcorporaties Accolade en Dynhus. De interviews worden eveneens in huis-aan-huis bladen geplaatst. De flyers en posters worden o.a. verspreid via het gemeentehuis, bibliotheken, huisartsen en supermarkten.