JOURE - Dinsdagavond 30 november is burgemeester Fred Veenstra officieel herbenoemd voor een tweede periode van 6 jaar. Een bijzonder moment. Het Koninklijk Besluit is op 1 november getekend en gisteravond was de officiële herbenoeming. Fred Veenstra legde de eed af in handen van de Commissaris van de Koning van de provincie Fryslân, Arno Brok. De herbenoeming vond plaats in een digitale raadsvergadering vanuit de raadzaal, die live te volgen was en terug is te zien.


Belutsen en tagonklik

Na het afleggen van de eed werden verschillende toespraken gehouden. Raadslid Gerda de Vries, voorzitter van de vertrouwenscommissie, benadrukte namens de gemeenteraad dat burgemeester Veenstra ‘sichtber, oansprekber en tagonklik is foar ynwenners en ûndernimmers’, daarnaast noflik in het contact en zichtbaar op evenementen en in de kernen, iets wat zeer wordt gewaardeerd. Commissaris van de Koning, Arno Brok gaf aan dat Veenstra ‘belutsen en benaderber is en yn steat om minsken te oertsjoegjen’. Daarnaast weet hij een goede balans te vinden tussen soepelheid en striktheid en houdt hij zijn onafhankelijke rol. Wethouder Jos Boerland benoemde de harmonie die Fred Veenstra zoekt als voorzitter van het college, altijd denkend in oplossingen, ieder de ruimte gevend en concluderend naar de meest gedragen inbreng.

Burgemeester bedankte voor de voordracht en de herbenoeming. “It is in ear om boargemaster te wêzen fan dizze prachtige gemeente. Ik bin trots op ús lânskip, ús doarpen en stêd en de minsken. Wy joue meiinoar ynfulling oan de waarden kleurryk, noflik en aktyf. Mienskip is een dragend prinsipe en ik ha alle betrouen yn de fierdere groei fan ús noch jonge gemeente”.

De herbenoeming vond plaats in de raadszaal, in een klein gezelschap. De vergadering was live te volgen via webcast, ook de raadsleden waren digitaal aanwezig. De raadsvergadering is terug te kijken op www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.